Leverandørkonferanse: Vinn flere kontrakter og posisjoner deg for fremtiden!

Leverandørkonferanse: Vinn flere kontrakter og posisjoner deg for fremtiden!
Fredag 10 desember
10:00 - 15:00
Sted
Tysvær kulturhus
Pris
Ordinær pris 250,00
Medlemspris 0,00
Medlemmer i næringsforeningen deltar kostnadsfritt
Påmelding
Påmeldingsfrist: 08.12.2021
Meld meg på

Leverandørkonferanse: Vinn flere kontrakter og posisjoner deg for fremtiden!

Meld meg på
Medlemmer i Næringsforeningen får delta kostnadsfritt på leverandørkonferansen! 

Det offentlige i Norge bruker årlig rundt 600 milliarder på innkjøp fra privat sektor. Lokalt kjøper Tysvær, Karmøy og Haugesund kommune varer og tjenester for nesten 2,4 milliarder.

 
For å øke lokal konkurransekraft ønsker både leverandører og offentlige innkjøpere dialog. Derfor inviterer vi i samarbeid med Tysvær, Haugesund og Karmøy kommune til leverandørkonferanse med fokus på hvordan lokale leverandører kan vinne flere kontrakter i dag, og hva som må til for posisjonere seg for fremtiden!
Program
10:15

Velkommen!

Adm. dir i Næringsforeningen, Bernt Jæger
10:20 - 10:40

Kommunale innkjøp og innkjøpsamarbeidet på Haugalandet

Kristian Wikre, Innkjøpssjef Karmøy Kommune
10:40 - 11:10

Grønne innkjøp

Anja Kjellesvik Kristians, Prosjektleder Miljø, innkjøp
11:10 - 11:20

En liten benstrekk

11:20 - 11:50

Hvordan jobber Stavanger kommune?

Jakob Ruus, Rådgiver Stavanger kommune
Gunhild Randaberg, Rådgiver Klima og miljø, Stavanger kommune
11:50 - 12:30

Lunsj

12:30 - 12:45

Byggebørs - presentasjon av kommunenes prosjekter

Arild Kildal Olsen
12:45 - 13:45

Innovative anskaffelser - Hvordan vinne anbudskonkurranser?

Stig Bang-Andersen, Seniorrådgiver, Innovative Anskaffelser
13:45 - 14:00

En liten benstrekk

14:00 - 14:30

Hvordan skal kommunene legge til rette for lokal konkurranse?

Bjørnar Måleng, direktør for tekniske tjenester
Foredragsholder
Stig Bang Andersen

Stig Bang Andersen

Stig Bang-Andersen er seniorrådgiver i NHO for nasjonalt program for leverandørutvikling og har sin bakgrunn både fra oppdragsgiver- og oppdragstakersiden. Leverandørutviklingsprogrammet er pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser. 
 
Jakob Ruus

Jakob Ruus

Jakob Ruus har jobbet i Stavanger kommune i to år. Han har utdanning innen energi, miljø og samfunn. I kommunen jobber han med klima og miljø i anskaffelser og har erfart hvordan anskaffelser kan brukes som et verktøy for å oppnå klimavennlige løsninger i samarbeid med næringslivet.
Gunhild Randaberg

Gunhild Randaberg

Gunhild Randeberg begynte i Stavanger Kommune i februar i år. Hun har samfunnsvitenskapelig bakgrunn, med master i energi, miljø og samfunn. I kommunen jobber hun med klima og miljø hensyn i anskaffelser, primært innen bygg og anlegg.
 
Arild Kildal Olsen

Arild Kildal Olsen

Arild har bakgrunn fra eiendom og kjøpesenterbransjen, blant annet Caiano, Steen&Strøm og Citycon, og driver i dag sitt eget konsulentselskap.
Bjørnar Måleng

Bjørnar Måleng

Bjørnar Måleng er direktør for Teknisk tjenesteområde i Haugesund kommune. Han har tidligere jobbet for Søt-Trønderlag Fylkeskommune, Rennesøy kommune, Veidekke Entreprenør og Veidekke Eiendom.
Anja Kjellesvik-Kristians

Anja Kjellesvik-Kristians

Anja er utdannet Biolog med master i medisinsk cellebiologi. Begynte som prosjektleder i Karmøy kommune i 2020. Hun skal jobbe på tvers av flere kommuner i vår region for å øke kompetansen innen miljø og klima-krav i offentlige anskaffelser. Stillingen hennes er driftet via klimasatsmidler fra miljødirektoratet.
 
Kristian Wikre

Kristian Wikre

Kristian Wikre er innkjøpssjef for Karmøy kommune. Sammen med Haugesund kommune har han også ansvar for felles-avtalene i innkjøpssamarbeidet på Haugalandet.
 
Samarbeidspartner