Studie: ARBEIDSLEDELSE #kompetanse
23 september
17:00 - 21:00
Sted
Vipsenteret, Neptunvegen 6, 7652 VERDAL
Pris
Ordinær pris 20 000,00
Medlemspris 17 000,00
Påmelding
Påmeldingsfrist: 16. september 2021

Studie: ARBEIDSLEDELSE #kompetanse

Verdal Næringsforum og Folkeuniversitetets fagskole AS tilbyr studiet arbeidsledelse, med oppstart 23 september 2021. Denne yrkesfaglige utdanningen gir studiepoeng og er velegnet for både privat og offentlig sektor.

I år har vi mottatt offentlige midler fra DIKU for to av fagene, noe som gjør at vi kan tilby studiet til en redusert pris.

Studiet passer for deg som:
  • jobbe som mellomleder
  • jobbe med personaladministrasjon og organisasjonsutvikling
  • formalisere din egen kompetanse innen ledelse
  • lære mer om lederens rolle og ansvarsområder
  • få kunnskap om hvordan psykologiske og sosiale faktorer påvirker kommunikasjonen mellom medarbeidere og ledere

Studiet gir 30 studiepoeng og inneholder fagene:
  • Organisasjon, ledelse og administrasjon
  • Økonomistyring
  • Kommunikasjon


Studiet baserer seg på praktiske og relevante situasjoner fra arbeidslivet og gir deg kompetansen du trenger for å mestre kravene som settes til en moderne leder. Det er en solid og praktisk utdanning som kvalifiserer til å bli førstelinjeleder eller mellomleder i både privat og offentlig sektor. 
Dette er et kurs vi har tilbudt i flere år med stor suksess. Kurset får også gjennomgående gode tilbakemeldinger fra deltakerne.
 
Studiet gjennomføres som en blanding av klasseromsundervisning, dataundervisning, gruppearbeid og veiledning. Studiet gjennomføres på kveldstid, og det er lagt opp til fysiske samlinger en kveld fra kl. 1700 - 2100 annenhver uke over ett skoleår.

– Arbeidsledelse er studiet som hjelper deg å bygge videre på kompetansen du allerede har fra arbeidslivet. Du får kunnskap om prosesser og verktøy som gjør at du står tryggere som leder, forteller Bjørn Magne Lyngstad, som er en av to ansvarlige forelesere på studiet. 

Det er avsluttende eksamen etter hvert emne. To innleveringsoppgaver per fag må bestås før eksamen.

Dersom du ønsker å gå videre på ett av årsstudiene våre på 60 studiepoeng innen ledelse, enten arbeidsledelse, prosjektledelse eller produksjonsledelse,
vil du få fritak for de første 30 studiepoengene. 

Opptakskrav:
fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra videregående skole med yrkesfaglige programfag
realkompetanse
betinget opptak (du skal ta fagprøven/svenneprøven i løpet av førstkommende høst)

Lærere:
Lærerne har yrkeserfaring i det faget de underviser i. De er veldig engasjerte i fagområdet sitt, og er dyktige formidlere.
Foredragsholder
Bjørn Magne Lyngstad

Bjørn Magne Lyngstad

Bjørn Magne har utdanning innen statsvitenskap, økonomi og ledelse. Han har hatt sentrale roller i flere utviklingsprosjekter. I tillegg til bred prosjekterfaring, har han hatt lederroller i offentlig, privat og frivillig sektor. Hans interesseområder er ledelse, prosesser, endring og kommunikasjon. Bjørn Magne er leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag.
Kioto Villalobos Sanchez

Kioto Villalobos Sanchez

Kioto er utdannet innen økonomi, administrasjon og ledelse. Han er forfatter av flere av lærebøkene som Folkeuniversitetet benytter, og han underviser i fagområdene ledelse, markedsføring og økonomistyring. Kioto er opptatt av å formidle fagene på en forståelig og praktisk måte, og han er en populær lærer hos Folkeuniversitetet.
Samarbeidspartner