Grundutbildning Kollektivtrafikbarometern

Tisdag 03 september
14:00 - 15:15

Grundutbildning Kollektivtrafikbarometern

Är du nybörjare i Kollektivtrafikbarometern? Här ges möjlighet att lära dig grunderna.
Kontakta Cecilia på Enkätfabriken för att anmäla dig!