Verneombudskurs - digitalt

Verneombudskurs - digitalt
Torsdag 22. august
09:00 - 15:00
Pris
Medlemspris 1 550 kr
Ordinær pris 2 550 kr
Påmelding
Påmeldingsfrist: 15.08.2024
Meld meg på

Verneombudskurs - digitalt

Verneombudskurs i regi av Norges Trafikkskoleforbund er myntet på skoler som har avtale om at det er forsvarlig at verneombudet gjennomfører kortere opplæringstid enn 40 timer.
Kurset gjennomføres via Teams, og har en varighet på 6 timer. Kurset er særlig tilpasset de aktuelle risikoforholdene på en trafikkskole, og har til formål å gi verneombudet trygghet i rollen og ved utførelsen av sine plikter og oppgaver på trafikkskolen.
 
Etter endt kurs vil du motta et kursbevis som bekreftelse på at lovpålagt opplæring for verneombud er gjennomført.
jf. arbeidsmiljøloven § 6-5 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18.
 
Kurset skal gi verneombudet forståelse av hva et fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på trafikkskolen, og i stand til å identifisere faktorer som fremmer og hemmer et godt arbeidsmiljø. Det rettes særlig fokus på tiltak for å redusere og forebygge uønskede hendelser, skader og ulykker på en trafikkskole. Verneombudet vil få innsikt i oppgavene som ligger til sin egen rolle, men også innsikt i de øvrige aktørene og samspillet med disse i HMS-arbeidet på skolen, hhv arbeidsgiver, arbeidstakere, bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynets oppgaver og funksjon.
 
Temaer i opplæringen:
  • Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
  • Trafikkopplæringsforskriften
  • Verneombudets funksjon, oppgaver og plikter
  • Roller i HMS- arbeidet på trafikkskolen
  • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
  • Ansattmedvirkning
  • Systematisk HMS-arbeid, internkontroll
  • Kartlegging av risikofaktorer (organisatoriske, fysiske, kjemisk- og biologiske, ergonomiske og psykososiale faktorer)
  • Inkluderende arbeidsliv
  • Vernerunde og oppfølging
De påmeldte vil motta link dagen før. NB: Begrenset antall plasser!
Avtale om kortere opplæringstid for verneombud


Les våre kjøpsvilkår - kurs og arrangementer under
Foredragsholder
Solveig Spæren

Solveig Spæren

Jurist
Kjøpsvilkår - kurs og arrangementer (Trykk her)
Kjøpsvilkår - kurs og arrangementer

Påmelding
Påmelding til kurs/arrangementer i regi av Norges Trafikkskoleforbund er bindende og faktureres fortløpende etter påmelding.
Vi tar imot påmeldinger etter fristens utløp hvis det er ledige plasser.

Avmelding
Ved deltakerens avmelding gjelder følgende:
Ved avmelding refunderes ikke kursavgiften.
Sykdom gir ikke grunnlag for refusjon. Ved sykdom vil kursavgift normalt være dekket gjennom deltakerens reiseforsikring. Kursplassen kan overføres til en annen deltaker. Ved overføring må kontaktinformasjon på ny deltaker sendes til kurs@ntsf.no

Avlysning og endring
Norges Trafikkskoleforbund forbeholder seg retten til å utsette og avlyse kurs ved for lav deltakelse. Vi kan også gjøre endringer i kursprogrammet eller arrangere erstatningskurs hvis kurset ikke kan gjennomføres på grunn av forhold som Norges Trafikkskoleforbund ikke med rimelighet kan kontrollere eller overvinne.

Kursmateriell og dokumentasjon
Kursmateriell og kursbevis/kursdokumentasjon er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til slikt materiell tilhører Norges Trafikkskoleforbund eventuelt ekstern kursholder. Kursmateriell tillates ikke utnyttet til andre formål enn deltakerens egen bruk.

Personopplysninger:
Ved påmelding til kurs og andre arrangementer blir kontaktinformasjon og opplysninger knyttet til fakturering lagret hos oss i tråd med personvernreglene. Se vår personvernerklæring