Kollektivtrafikens betydelse för det civila försvaret

Onsdag 19 juni
13:00 - 14:30

Kollektivtrafikens betydelse för det civila försvaret

Seminariet bjuder på en insyn i kollektivtrafikens roll som samhällsviktig verksamhet och vad som är viktigt för att skapa en god förmåga för att möta olika typer av händelser. Syftet är att belysa kollektivtrafikens uppgift och att ge exempel på framgångsfaktorer och utmaningar.

  • Datum: 19 juni 2024
  • Tid: 13.00 – 14.30
  • Plats: Digitalt via Teams
  • Kostnad: 700 kronor exklusive moms.
  • Sista anmälningsdag: 18 juni 2024
Anmälan via SKR: TS - Kollektivtrafikens betydelse för det civila försvaret 2024 (delegia.com)

Innehåll

Transporter utgör en viktig del av Sveriges totalförsvar. Ett robust transportinfrasystem och transporter av människor och försörjningsvaror är en grundförutsättning för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner i olika kritiska situationer.

Vi ser fram emot ett givande och lärorikt seminarium och hoppas att du kan delta för att bidra till diskussionen om kollektivtrafikens roll i det civila försvaret. Seminariet inleds med information om det pågående regeringsuppdraget ”Kommuners och regioners grundläggande ansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap” och vilka frågor utredningen kommer ge svar på. Vidare får vi ta del av inspirerande exempel från Region Uppsala och Region Västra Götaland. Vi avslutar seminariet med en paneldiskussion där ditt bidrag till samtalet är dina frågor och intressanta inspel till samtalet.

Seminariet genomförs i samverkan med Svensk Kollektivtrafik

Praktisk information

Sändningen kommer inte att spelas in.

Målgrupp

För dig som arbetar med kollektivtrafik och beredskapsfrågor eller är berörd av dessa frågor.

Program

Programmet publiceras inom kort.

Medverkande

  • Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på Avdelningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad, SKR
  • Joakim Östling, Västtrafik Region Västra Götaland
  • Amelie Propst, Region Uppsala
  • Selda Taner och Sara Rhudin, SKR
  • Annarella Löfblad, Svensk Kollektivtrafik