Medlemsmøte SEPTEMBER - Geopolitiske utfordringer for næringslivet i Grenlandsregionen: Kriger, Kina og sikkerhetstrusler

Medlemsmøte SEPTEMBER - Geopolitiske utfordringer for næringslivet i Grenlandsregionen: Kriger, Kina og sikkerhetstrusler
Tirsdag 03. september
17:45 - 21:00
Sted
Fylkeshuset, Torggata 18 3717 Skien
Pris
Medlemspris 475 kr
Ordinær pris 900 kr
Påmelding
Påmeldingsfrist: 29.08.2024
Meld meg på

Medlemsmøte SEPTEMBER - Geopolitiske utfordringer for næringslivet i Grenlandsregionen: Kriger, Kina og sikkerhetstrusler

Vi står overfor en tid med økende geopolitiske spenninger som påvirker næringslivet globalt, og Grenlandsregionen er intet unntak. Konflikter, Kina som stormakt og stadig flere sikkerhetstrusler, skaper både utfordringer og muligheter for våre virksomheter.

Vi inviterer til en kveld hvor vi dykker inn i temaene: Geopolitiske utfordringer for næringslivet i Grenlandsregionen: Kriger, Kina og sikkerhetstrusler. Til å hjelpe oss med å belyse tematikken får vi storfint besøk av Geir Hågen Karlsen. Geir har lang og solid fartstid i forsvaret, og han er godt kjent fra daglige medieoppdateringer om Ukrainakrisen.

Jan Ruud er fylkesberedskapssjef hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
Med sin erfaring og bakgrunn vil han belyse den aktuelle geopolitiske situasjonen og hvordan næringslivet i Grenland kan tilpasse seg og styrke sin beredskap og relevans i møte med utfordringene og mulighetene dette gir.

I en stadig mer digitalisert verden blir IT-sikkerhet viktigere enn noen gang. Trusler som datainnbrudd, hacking og phishing, kan ha alvorlige konsekvenser for både privatpersoner og virksomheter. Robert Sagmo er leder for strategisk rådgivning og er beredskapsleder i NetSecurity. Han vil fortelle oss hvordan du og din bedrift kan beskytte dine data.

Agility er møtesponsor denne kvelden, og Peder E. Farmen vil fortelle kort om hva som skipes ut fra deres site ved Vollsfjorden, og hvilke utfordringer de møtte på da krigen i Ukraina brøt ut.
    
Bli med oss for å forstå de komplekse dynamikkene, og forbered din bedrift på en ukjent framtid.

Møtesponsor: 

logo
Program
17:45

Mat og mingel

18:30

Velkommen

Mette Sannerholt Andersen
Daglig leder Grenland Næringsforening
18:35

Russlands stengte elver: Tilpasning og strategier for å sikre leveranser under krig

Peder E. Farmen
VP Sales, Tendering, BD & Subcontracting i Agility AS
18:45

Den geopolitiske situasjonen påvirker Grenland

Jan Ruud
Fylkesberedskapssjef, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
19:05

Hvordan overleve på den digitale slagmarken

Robert Sagmo
Leder av strategisk rådgivning, Netsecurity
19:25

Geopolitiske utfordringer for næringslivet i Grenlandsregionen: Kriger, Kina og sikkerhetstrusler

Geir Hågen Karlsen
20:15

Oppsummering

20:30

Slutt

Foredragsholder
Geir Hågen Karlsen

Geir Hågen Karlsen

Geir Hågen Karlsen er assosiert partner i Geelmuyden Kiese. Han har bakgrunn fra Forsvaret, hvor han var ledende ekspert på strategisk kommunikasjon og del av Forsvarssjefens krisestab. I tillegg har han lang erfaring som politiker. Han gir råd om geopolitikk, sikkerhet og krisehåndtering, og er godt kjent fra daglige medieoppdateringer om Ukrainakrisen og sikkerhetstrusler mot Norge.

Foto: Ida Davidsen
 
Jan W. Jensen Ruud

Jan W. Jensen Ruud

Jan Ruud er fylkesberedskapssjef og leder Beredskapsstaben hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Jan er befalsutdannet med et tiår i Forsvaret inkludert flere år i internasjonale operasjoner og har mer enn to tiår bak seg hos Fylkesmannen/Statsforvalteren, der han har arbeidet med alt av oppgaver innenfor beredskapsfeltet og kommunikasjon. Han har en mastergrad i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger.
Jan har ansvar for å koordinere og styrke arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering i de to fylkene statsforvalterembetet dekker. Dette innebærer å arbeide tett med kommuner, frivillige organisasjoner og offentlige og private aktører regionalt og nasjonalt for å forebygge ulykker og kriser og styrke evnen til å håndtere dem når de inntreffer. Hans erfaring og kompetanse er sentrale i arbeidet med å ivareta sikkerheten og beredskapen i regionen.
Robert Sagmo

Robert Sagmo

Robert Sagmo leder strategisk rådgivning og er beredskapsleder i Netsecurity. Robert har mangeårig bakgrunn fra Forsvaret, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Nasjonalt Cybersikkerhetssenter, og har lang erfaring innen ledelse, etterretning, sikkerhet og risikostyring på både taktisk, operasjonelt og strategisk nivå. I tillegg har han tjenestegjort i ulike stillinger i internasjonale operasjoner.
Robert har lang erfaring med strategisk rådgivning, cybersikkerhet, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og øvelser, og han har også erfaring med omstillingsarbeid, virksomhetsutvikling, og prosessledelse. 

 
Peder E. Farmen

Peder E. Farmen

VP Sales, Tendering, BD & Subcontracting i Agility AS.
Luftforsvarets Befalsskole, Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og Master of Science fra University of Wisconsin. 
Peder har mer enn 25 års erfaring som leder og toppleder innen internasjonal forretningsvirksomhet i shipping, olje & gass og fabrikasjon. 
Han har hatt ledende roller i mange internasjonale selskaper som Statoil shipping, Navion Inc i Houston, Navion Shipping i Stavanger, Teekay, Remora, Intelligent Solutions og Passer AS. Styreverv i JV med Maersk & Statoil, Intertanko delegat, styreutvalg i rederiforeningen og Maritimt Forum. 
Deltakere
Batne AS
Stig A. Gåre Andresen
DNB Bank ASA
Grep Grenland AS
Herøya Industripark AS
Mericon AS
Janne Høiset
Peab AS, region Telemark, Vestfold, Buskerud
Torgeir Nilsen
WERA AS
Kjersti Hole Haatveit
Solveig Kleveland
SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE
Trine Lindgren Jørgensen
BOUVET NORGE AS
Hårek Stranheim
Espen Aasen
Technogarden AS
Terje Svarstad
Espen Andresen
Trond Thorsen
Amedia Salg Telemark og Agder AS
Lotta Thoresen