Digitalt årsmøte i Region Nord

Digitalt årsmøte i Region Nord
Tirsdag 18. juni
19:00 - 21:00
Sted
For de som deltar digitalt - Lenke sendes etter påmelding
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 13.06.2024
Påmeldingsfristen er utløpt

Digitalt årsmøte i Region Nord

Det innkalles til digitalt årsmøte tirsdag 18. juni 2024, kl. 19.00.


Medlemmer som skal delta bes melde seg på til årsmøtet ved å benytte påmeldingsskjema.
Program
19:00 - 21:00

Dagsorden iht vedtektene:

  1. Godkjenne medlemmenes stemmerett
  2. Godkjenne innkalling og dagsorden
  3. Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekorps
  4. Regionstyrets årsberetning
  5. Aktivitetsplan og regional næringspolitikk
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av regionstyre
  8. Valg av valgkomite

 
Bli medlem i SMB Norge