Skydd mot terrorattentat i kollektivtrafiken

Torsdag 13 juni
10:30 - 12:00

Skydd mot terrorattentat i kollektivtrafiken

Region Stockholm har sedan 2021, på uppdrag av MSB och Nationella rådet för järnvägs- och kollektivtrafikskydd, lett projekt Säkerhet i Offentlig Miljö -Kollektivtrafik (SOM-K). Projektet har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan myndigheter, kollektivtrafikens aktörer och branschföreträdare. Projektets syfte är att höja kunskapen och medvetenheten hos kollektivtrafikens aktörer mot allvarliga antagonistiska handlingar, som till exempel terrorattentat eller allvarliga våldshandlingar. Projektet avslutas i juni 2024. 

Projekt SOM-K bjuder in till avslutningsseminarium. Seminariet genomförs fysiskt i centrala Stockholm och sänds även live via webben.

Seminariet omfattar bland annat:
  • Presentation av erfarenheter från projektet.
  • Introduktion av webbutbildning Skydd mot terrorattentat i kollektivtrafiken.
  • MSB delger sin syn på hur skyddet inom kollektivtrafiken och den offentliga miljön fortsatt kan stärkas mot attentat och allvarliga våldshandlingar. 
  • Diskussion kring hur kollektivtrafikens aktörer kan förbereda sin personal och sina resenärer inför en förändrad hotbild och säkerhetsläge.

Anmälan via denna länk, både för fysiskt och digitalt deltagande: Seminarium skydd mot terrorattentat i kollektivtrafiken (jirango.com)
Samarbetspartner