Workshop - Attraktivare Kollektivtrafikbransch

Workshop - Attraktivare Kollektivtrafikbransch
Onsdag 12 juni
10:00 - 16:00
Plats
Svensk Kollektivtrafik, Götgatan 14 1tr, 118 46 STOCKHOLM

Workshop - Attraktivare Kollektivtrafikbransch

Logotyp för  Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik
Personlig inbjudan krävs - Workshop kring En Attraktivare Kollektivtrafikbransch

 
Personalbristen är nu så hög i delar av branschen att den påverkar trafiken och kundernas möjligheter att resa. Branschorganisationerna inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har därför samlats för att se över hur förutsättningarna kan förbättras för att minska personalbristen. Målet är att skapa trygga och nöjda medarbetare och öka attraktiviteten att arbeta i branschen. Det handlar om att både attrahera och behålla personal. Detta för att kunna nå branschens mål att en större andel ska välja att åka kollektivt i framtiden (4 av 10-målet, tidigare kallat fördubblingsmålet).  

En arbetsgrupp inom Partnersamverkan har genomfört intervjuer med kundnära personal samt ansvariga för upphandling och avtal. Intervjuerna har syftat till att få bättre underlag kring vad som är orsaker till personalbristen samt att hitta förslag från verksamheterna på hur det kan minskas. Detta material är en del av det som kommer utgöra underlag för workshopen.

Partnersamverkan ser dig som en av de branschrepresentanter som bör medverka i workshopen för att kunna ta fram de förslag på åtgärder och aktiviteter som behövs för att kunna göra en översyn kring förändringar i roller, ansvar och avtals- och affärsförhållanden mellan parterna samt identifiera om det behövs politiska beslut, såsom lagändringar.  
 
Program för workshop
09:30

Välkomstfika och mingel

10:00

Inledning med Workshop pass 1

11:30

Workshop pass 2

12:30

Lunch

Gemensam lunch (kostnadsfri)
13:15

Workshop pass 3

14:05

Fika

14:30

Workshop pass 4

15:30

Sammanfattning av dagen

16:00

Slut - Tack för idag!

Medverkande
Mikael Olsson

Mikael Olsson

Ordförande i kollektivtrafikens avtalskommité - KollA, inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik
Kjerstin Hultsten

Kjerstin Hultsten

MTR Tunnelbana / Tågföretagen
Johan Green

Johan Green

Transdev Sverige AB / Sveriges Bussföretag
Pierre Cederberg

Pierre Cederberg

Svenska Taxiförbundet
Anna-Karin Odinger

Anna-Karin Odinger

Västtrafik AB
Ann-Sofie Törnqvist

Ann-Sofie Törnqvist

AB Östgötatrafiken
Mattias Andersson

Mattias Andersson

Svensk Kollektivtrafik
Jonas Johansson

Jonas Johansson

Svensk Kollektivtrafik