Energidag Lister inkludert GF

Energidag Lister inkludert GF
Torsdag 13. juni
11:00 - 16:00
Sted
Rosfjord strandhotell, Lyngdal
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 11.06.2024
Påmeldingsfristen er utløpt

Energidag Lister inkludert GF

Lister Næringsforening inviterer til spennende Energidag med GF torsdag 13.06., kl. 11.00 - 16.00 på Rosfjord strandhotell, Lyngdal.
Arrangementet er et samarbeid mellom GCE NODE, Lister Nyskaping og Lister Næringsforening.

Vi starter med lunsj fra kl. 11.00.
GF Lister Næringsforening arrangeres fra kl. 11.30 - 12.15.

Vi står foran oppstart av en ny storstilt energiutbygging rett utenfor vår kyst. Gjennom tildeling av det første oppdraget på Sørlige Nordsjø II til Ventyr, er vi igang med en ny spennende industrisatsing. 
- Ventyr vil presentere sine planer for utbyggingen og hvordan dette vil         kunne skape ringvirkninger for regionen.

Listerregionen har også andre spennende energisatsinger som det er knyttet store forventninger til. Det gjelder på områder som:

- Sira Kvina v/adm.dir Magne Bratland - En av Norges største vannkraft-
   produsenter i et historisk og framtidsrettet perspektiv.
- Hydrogen. Kvina Energy v/Åge Breimoen vil presentere status og planer
- Norsk Kjernekraft v/ Øyvind Aas-Hansen: Norsk Kjernekraft
  nye muligheter for norsk energiproduksjon.
- KiteMill v/CEO Thomas Hårklau-  En revolusjon innen vindkraften
   med base på Lista
- Lista Biogass v/daglig leder Reinhard
   Lund-Mikkelson - Fra gjødsel til energi på tanken
-  Fred Olsen Renewables: Planer for vindkraftsatingen i Lister v/Pål
    Gjesdal.
- Nærenergireformen. Nye muligheter for ny fornybar energi raskt 
   konsulent Kjell Rune Nakkestad
- Stortingsrepresentant fra Energi- og miljøkomiteen, Kjell Ingolf Ropstad     Krf, vil kommentere behov og satsingene i regionen fra et nasjonalt
   perspektiv.

 
Energidag Lister med GF Lister Næringsforening

Ventyr - planer for utbygging av Sørlige Nordsjø II

Ventyr har fått tildelt oppdraget med å bygge ut Sørlige Nordsjø II.
Hva vil dette skape av muligheter og ringvirkninger for Listerregionen og Sørlandet?

Hydrogenproduksjon i Kvinesdal - en ren kilde til grønn energi

Kvina Energy v/Åge Breimoen vil presentere status og planer for produksjon av hydrogen, oksygen og amoniakk basert på overskuddsvannkraft

Sira Kvina - En av Norges største vannkraftprodusenter i et historisk og framtidsrettet perspektiv.

Sira Kvina v/adm.dir Magne Bratland presenterer status og planene framover for en av Norges største vannkraftprodusenter.

KiteMill - En revolusjon innen vindkraften!

KiteMill v/CEO Thomas Hårklau presenterer status og planene for det mange kaller en revolusjon innen vindkraften med base på Lista flyplass.

Lista Biogass - fra gjødsel til energi på tanken

Lista Biogass v/daglig leder Reinhard Lund-Mikkelson
presenterer status for regionens første biogassprosjekt

Norsk Kjernekraft - nye muligheter for økt energiproduksjon

Norsk Kjernekraft v/ Bærekraftsdirektør Øyvind Aas-Hansen om mulighetene kjernekraft skaper for ny norsk
energiproduksjon.

Nærenergireformen - nye muligheter for ny fornybar energi raskt 

Nærenergireformen v/konsulent Kjell Rune Nakkestad om mulighetene den skaper for ny fornybar energi 

Fred Olsen Renewables, Lista

Planene for videre satsing på vindkraft i Lister v/Development manger Pål Gjesdal. 

Energibehovene og satsingen i regionen fra et nasjonalt perspektiv

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad, Krf, Energi- og miljøkomiteen vil kommentere behov og satsingene i regionen fra et nasjonalt perspektiv.
Samarbeidspartnere