Workshop: Lær deg å lage en lønnsom bærekraft-strategi

Workshop: Lær deg å lage en lønnsom bærekraft-strategi
Tirsdag 31. august
08:00 - 12:00
Sted
Karmsundgata 169, Haugesund Sparebank Arena
Pris
Ordinær pris 3 000,00
Medlemspris 1 500,00
Påmelding
Påmeldingsfrist: 30.08.2021
Registreringsfrist er utløpt

Workshop: Lær deg å lage en lønnsom bærekraft-strategi

Registreringsfrist er utløpt
Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen gir deg verktøy og innsikt som trengs for å integrere «grønn lønnsomhet» i din bedrifts strategi.

På samlingen vil du jobbe med forretningsmodellen til bedriften - Hvordan bedriften skaper, leverer og kaprer verdi i dag, og hvordan dette kan gjøres på mer bærekraftige og sirkulære måter i fremtiden.

Gjennom en enkel innovasjonsmodell i fire faser blir du kjent med hvordan du kan utvikle grønne og lønnsome strategier og forretningsmodeller:

Erkjennelsesfasen går ut på å avdekke dagens forretningsmodell, trender og konkurransesituasjon. Her bruker vi tid på bedriftens lys- og skyggesider, og knytter disse opp mot FNs bærekraftsmål.

Utforsk handler om å utfordre, stille nye spørsmål og lage enkle “hypoteser” som kan dermed kan Testes ut med en liten pilot eller på andre måter. Det kan være nye måter å kommunisere det man allerede gjør, nye allianser eller forslag på hvordan bedriften kan gjøres mer sirkulær, osv.

Den siste delen, Rigg, handler om å organisere seg slik at man kan realisere den nye ideen - eller kanskje til og med den nye forretningsmodellen. 

Den første samlingen tar utgangspunkt i erkjenn- og utforsk fasene. Våren 2022 legges det opp til en samling som tar utgangspunkt i test- og rigg fasene. Workshopen passer for små og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med, eller nylig har påbegynt, bærekraftig omstilling.

Dette lærer du mer om:
  • Sentrale begreper og perspektiver: Hva er sirkulær økonomi, kommersielle drivere og barrierer, samt hva en må forvente med hensyn til kommende krav, reguleringer og retningslinjer.
  • Design og innovasjon av forretningsmodeller
  • Hvordan bærekraft og digitalisering kan være en driver for innovasjon
  • Grønne og sirkulære forretningsmodeller
  • Eksperimentering med forretningsmodeller  
  • Strategisk prioritering av bærekraftsmål
  • Praktiske caser og eksempler
Foredragsholder

Sveinung Jørgensen & Lars Jacob Tynes Pederen

Jørgensen og Pedersen er bærekraftseventyrere og førsteamanuenser ved NHH, hvor de leder Centre for Sustainable Business.

De har over 15 års erfaring med forskningsbasert innovasjon sammen med bedrifter i inn- og utland som forsøker å forene bærekraft og lønnsomhet. De leder store forskningsprosjekter med norske virksomheter som eksperimenterer med nye, grønne forretningsmodeller.

De sitter i styrer og “advisory boards”, og driver rådgivning og lederopplæring på temaer knyttet til bærekraft, sirkulærøkonomi og forretningsmodellinnovasjon. De er forfattere av en rekke bøker, artikler og et rikt monn av filmer og annet materiale om bærekraftig forretningsmodellinnovasjon, er hyppige foredragsholdere og kursholdere, og de har vært med å starte selskaper som driver med bærekraftig business i praksis.
 
 
Grønn lønnsomhet skolen