Samferdselskonferansen i Salten 2024

Samferdselskonferansen i Salten 2024
Torsdag 28. november
09:00 - 15:30
Sted
Fauske Hotell
Pris
Pris 2 250 kr
Early Bird pris med kr. 1950 frem til 31. juli 2024
Påmelding
Påmeldingsfrist: 24.11.2024
Meld meg på

Samferdselskonferansen i Salten 2024

Velkommen til årets samferdselskonferanse hvor vi stiller det overordnede spørsmålet - Henger Salten sammen?

Årets tittel reflekterer rundt transportutfordringer for næringslivet med hensyn til frakt av varer og tjenester fra produksjon til marked. Samtidig skal vi rette blikket mot oss som bor i regionen, og hvordan vi kommer oss til og fra jobb, enten det er innenfor vår egen kommune, mellom kommuner, eller til og fra tjenestetilbud i regionen.

Årets tema har hovedfokus på samferdselsløsninger som bidrar til at Salten er en sterk og vekstkraftig region, ny Nasjonal Transportplan 2025-2036 er lagt fram, og arbeidet med ny Regional Transportplan er i gang.

Tradisjonen tro får vi en statusoppdatering på de store transportprosjektene i Salten på blant annet E6 Sørfold, E6 Sørelva-Borkamo, RV80 Fauske-Bodø, Nordlandsbanen og satsning på grønn omstilling i transportsektorene. 

Deretter skal vi diskutere viktige prosjekter, blant annet;
  • Saltenpendelen
  • Fylkesveinettet - vedlikeholdsetterslep
  • Lav- og nullutslippstransportløsninger
  • Beredskap og framkommelighet
  • Godsterminaler og varehandel
Detaljene for programmet er under planlegging.
Program
08:30 - 09:00

Registrering

Samarbeidspartnere

Deltakere
THE QUARTZ CORP AS
Rudi Langseth
Bodøregionens Utviklingsselskap
Aina Fagereng
NHO Nordland
Anders Paulsen
Andre deltakere
Sten Strand