FROKOSTSEMINAR OM RETNINGSVALG FOR NÆRINGSUTVIKLINGEN I NORD-NORGE

FROKOSTSEMINAR OM RETNINGSVALG FOR NÆRINGSUTVIKLINGEN I NORD-NORGE
Tirsdag 16. april
08:30 - 10:00
Sted
Studenthuset City Scene
Pris
Gratis
Påmeldingsfristen er utløpt

FROKOSTSEMINAR OM RETNINGSVALG FOR NÆRINGSUTVIKLINGEN I NORD-NORGE

Alta Næringsforening og Nordområdesenter ved Nord Universitetet har gleden av å invitere til frokostseminar om retningsvalg for næringslivet i nord.

Rapporten «Nord-Norge 2040: Scenarier for Næringslivet» er akkurat publisert. De fire nye scenariene for næringslivet i Nord-Norge vil bli lagt fram på seminaret.

Vi vil bruke scenariene til å diskutere det store bildet for næringslivet i Alta i framtida. Hvordan kan vi løfte diskusjonen om næringsutvikling og innovasjon i nord opp på et mer strategisk nivå? Hvordan kan vi forsterke samhandlingen? Hvilken rolle bør næringslivet i Alta spille i Finnmark, landsdelen og nasjonalt? Trenger Alta en ny og mer offensiv næringsstrategi?

Det blir kaffe og noe å bite i.

Vel møtt!

Kort om scenariorapporten
Prosjektet «Scenarier om næringslivet i Nord-Norge i 2040» har vært gjennomført av Nordområdesenteret ved
Nord universitet i samarbeid med Kunnskapsparken i Bodø (KPB) og Dietz Foresight. Scenariene inngår i arbeidet med å videreutvikle «Business Index North». Prosjektet har mottatt støtte fra Arktis 2030 (via Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune) og Sparebank 1 Nord-Norge (Samfunnsløftet).

Scenariene og rapporten bygger på allsidig medvirkning i landsdelen og en oppdatert kunnskapsstatus for næringslivet. Det har vært gjennomført en scenarioprosess bestående av tre verksteder med ressurspersoner i nord, arrangert henholdsvis i Alta, Bodø og Tromsø i vår 2023 og et webinar med verksteddeltakere sommeren 2023. Prosjektet har også hatt forberedende samtaler med flere sentrale aktører i nord. Oppgaven på verkstedene har vært å drøfte mulige endringer i rammebetingelsene og utforske handlingsrommet for nordnorsk næringsliv med utgangspunkt i fire utfordrende scenarier.

Prosjektgruppen har bestått av Andrey Mineev, Nordområdesenteret (prosjektleder), Jan Dietz, Dietz Foresight
og Nordområdesenteret (prosessleder), Erlend Bullvåg, KPB, Sissel Ovesen, KPB, og Frode Mellemvik, Nordområdesenteret