Forum for serveringssteder

Forum for serveringssteder
15
Juni
17:15 - 19:00
Sted
Kirketorget 4
Pris
Gratis  

Forum for serveringssteder

Etter forrige forum for handel har vi jobbet med strategidokumentet og bearbeidet mål og tiltak.

15. juni vil vi presentere handelsstrategien og forankre den hos dere før politisk behandling. Det er jo dere/næringen selv som skal «eie» den, så det er veldig viktig at dere er enig i innholdet.

Vi inviterer også forum for serveringssteder til dette møtet. Handel og servering må spille sammen på lag for å gi den totale og optimale kundeopplevelsen.

Vi ønsker å vite hvem som kommer, så gi oss tilbakemelding innen 14. juni hvorvidt du kommer.