Lansering av Styreportalen for Romerike!

Lansering av Styreportalen for Romerike!
Tirsdag 16. april
14:00 - 16:00
Sted
Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 16. april 2024
Meld meg på

Lansering av Styreportalen for Romerike!


Innovasjon Gardermoen og Kunnskapsbyen Lillestrøm i samarbeid med:
Formue AS, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS og Kvikkere Hoder Rekruttering AS, inviterer til lanseringen av Styreportalen for Romerike.


Rekruttering til bedriftsstyrer innsnevres ofte til allerede etablerte relasjoner. Det innebærer en begrensning av bedriftenes tilgang til kompetente kandidater til styreverv. Ved å få tilgang til en bred base av gode kandidater, og gjerne lokale, kan bedriftene oppnå større bredde i styrekompetansen og bedre mangfold i styret.  
Portalen etableres for å matche lokale bedrifter med lokale ressurspersoner som kan tre inn som styremedlemmer. Portalen er helt GRATIS å bruke og registrere seg på.


I år innføres nye krav til kjønnsrepresentasjon i bedriftsstyrer. Dette vil først gjelde større virksomheter, men vil med tiden gjelde også for mindre selskaper. Lovendringen innebærer at langt flere kvinner må rekrutteres inn i styrene. Da vil styreportalen være et glimrende sted å lete.  

Med oss i styreportalarbeidet har vi i tillegg til Formue AS også Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS og Kvikkere Hoder Rekruttering AS. Disse vil bidra med opplæring for styrekandidatene og øvrig relevant, faglig innhold, slik at kandidatene kan føle seg vel rustet og trygge i sine styreverv.  

Gjennom året vil det gjennomføres en rekke kurs, samlinger og nettverksmøter som vil kunne styrke deg innen styrearbeid og hjelpe bedrifter i måten man jobber sammen med styre på.

Så er du etter leting etter styrekandidater enten via en valgkommité eller eget selskap - eller ser at du kan bidra som styremedlem eller leder, så er dette arragenmentet for deg! En unik mulighet for å ta det neste steget.

Velkommen skal du være!


***
På våre arrangementer kan det bli tatt bilder i regi av Innovasjon Gardermoen til intern bruk på blant annet våre nettsider og sosiale medier. Dersom du ikke er komfortabel med det ber vi deg om å gi oss beskjed, så tar vi hensyn til dette.
Program
14:00 - 14:10

Velkommen fra Innovasjon Gardermoen og Kunnskapsbyen Lillestrøm

14:10 - 14:25

Hvorfor lanserer vi styreportalen?

14:25 - 14:50

Roller og plikter styremedlemmene har i utøvelsen av sitt verv, og terskelen for når de risikerer styreansvar - Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

14:50 - 15:20

Pause

15:20 - 15:45

Hvordan sikre riktig kompetanse i styrer - Kvikkere Hoder Rekruttering AS

15:45 - 15:55

Hvorfor bli en del av portalen som styremedlem og leder/Hvordan bruke styreportalen som bedrift - Formue AS

15:55 - 16:00

Avslutning - Innovasjon Gardermoen og Kunnskapsbyen Lillestrøm

Samarbeidspartner