Frokostmøte med tema - Skap vekst gjennom inkludering i arbeidslivet

Frokostmøte med tema - Skap vekst gjennom inkludering i arbeidslivet
Tirsdag 12. mars
08:00 - 10:00
Sted
Fauske Hotell
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 10.03.2024
Påmeldingsfristen er utløpt

Frokostmøte med tema - Skap vekst gjennom inkludering i arbeidslivet

Vi har alle hørt det: næringslivet trenger mer folk!

Men her er saken - hvis vi virkelig vil få tak i den kompetansen vi så desperat trenger, må vi riste opp litt på den gamle rekrutteringsboksen.

Det er på tide å se utenfor de vanlige rutene og åpne døren for de som kanskje har vært litt på sidelinjen, men som brenner etter en sjanse til å gi det en skikkelig innsats på jobbfronten. 

Og nå har NAV ikke ett, ikke to, men flere triks i ermet. 

Vi "kraftsamler" oss med representanter fra NAV Indre Salten, fra Fauske Videregående skole, fra Bedriftsakademiet, og vi får med oss gode eksempler på inkludering fra bedrifter som har lagt til rette for personer utenfor arbeidsmarkdet

Det er gratis å delta på møtet, for å unngå svinn må vi ha tilbakemelding om du ikke kommer.

Dette er et arrangement i forbindelse med Bærekraftprosjektet Om:nord nå med fokus på sosial bærekraft.
Program

NAV Indre Salten orienterer om sine verktøy og triks

Her vil du få informasjon fra Morten Pedersen, Tomas Bikset med flere.
  • Hvordan kan NAV hjelpe bedrifter som ønsker å rekruttere nye medarbeidere?
  • Hvilke verktøy har NAV som kan bidra til å hjelpe flere inn i arbeidslivet

Vil du bidra til et mer inkluderende arbeidsliv?

Det vil Bedriftsakademiet.

Her vil vi få informasjon fra Katarina Steigen 
  • Bedriftsakademiet tilbyr variert veiledning med mennesket i fokus – og hvor de ønsker å utgjøre en forskjell for enkeltindivider og samfunnet.
  • Bedriftsakademiet skal bidra til at flere jobbsøkere finner sin plass i arbeidslivet og utvikler karrierekompetanse som skal gjøre den enkelte i stand til å mestre et arbeidsliv i stadig endring.
  • Bedriftsakademiet bidrar også til at arbeidsgivere får dekket sitt kompetansebehov gjennom kreativ og inkluderende rekruttering.
  • BedriftsAkademiet møter nye perspektiver med åpenhet og nysgjerrighet med mål om å fremme nytenkning og gode resultater innen arbeidsinkludering.

 
Hovedsponsor