Ottarennet 2024 - Øya stadion

Ottarennet 2024 - Øya stadion
Lørdag 24. februar

Ottarennet 2024 - Øya stadion

24. februar 2024 kan Destinasjon Otta med glede ønske velkommen til et nytt skirenn. På grunn av at det skal være anleggsarbeid på Kyteøya, blir årets skirenn lagt til Øya stadion. 
Det er delt inn i 3 klasser, med ulike lengde. Man melder på barna i den klassen man ønsker. Klasse 1 starter klokken 12. 
Det blir satt ut bålbanner, enkelt kiosk- og loddsalg. Vi håper så mange som mulig ønsker å delta. Det blir premie til alle startende!
Påmelding gjøres her: 
https://app.rubic.no/Public/Events/18690
Arrangementet er gratis!