Kurs: AI i praktiken för kommunikatörer

Kurs: AI i praktiken för kommunikatörer
Tisdag 09 april
09:00 - 17:00
Pris
Pris 980 kr
Exkl moms
Anmälan
Sista anmälningsdag 2024-04-08
Sista anmälningsdag för registrering är överskriden

Kurs: AI i praktiken för kommunikatörer

Under den här dagen kommer du att få praktiskt arbeta i AI-verktyg! Utbildningen handlar om hur du kan använda AI i marknadsföringen – för att producera innehåll, göra research och analyser, ta fram strategier, analysera konkurrenter, distribuera och optimera kampanjer. Du får kunskap om vilka AI-verktyg som finns och hur du kan använda dem. Vi lägger stor vikt vid hur AI-verktygen fungerar och hur du ska använda den kunskapen när du promptar för att få det resultat du vill ha. Kursledare är Sara Öhman, som ofta håller utbildningar om detta för just marknadsförare och kommunikatörer.

Utbildningen genomförs digitalt via Teams. Länk skickas ut till anmälda några dagar innan.

DU FÅR LÄRA DIG:
• Ekosystemet av AI-verktyg och hur dessa hänger ihop (och inte)
• Hur du kan använda AI för att ta fram strategier, skapa innehåll och optimera distribution av marknadsaktiviteter
• Hur du promptar för att få det resultat du önskar med AI-verktygen
• Vad som är viktigt att tänka på när du ställer frågor
• Hur du skapar texter, bilder, video och webbplatser/landningssidor med olika AI-verktyg
• Att analysera konkurrenternas närvaro i digitala kanaler med verktyg
• Att skapa kampanjtaktik med innehållsverktyg för idégenerering
• Vilka användbara AI-funktioner som finns i de verktyg du redan använder (till exempel annonseringsplattformar, marketing automation-system och content management-system)

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:
• Förståelse för ekosystemet av AI-verktyg, hur de hänger ihop och fungerar
• Metoder för att ställa AI-verktygen de rätta frågorna
• Förmåga att prompta/iterera i AI-verktyg för att nyttja kreativitet och skapa material
• Mer ut av de verktyg som du redan använder genom att nyttja deras AI-lösningar
• Förståelse för plattformarnas AI vid distribution av marknadsföring
 
Program
09:00 - 09:15

09.00 Presentation av kursledare, deltagare och intro till kursen

09:15 - 10:15

Så börjar du arbeta med AI

En introduktion till AI inom marknadsföring med en inblick i hur ekosystemet ser ut där vi går igenom:
  • Hur de olika verktygen hänger ihop 
  • Förmågan att ställa de rätta frågorna – genomgång av hur du bli bra på att formulera dig för en chat-motor för att få tillräckligt insiktsfulla och unika svar
10:15 - 10:30

Kaffepaus

10:30 - 12:00

Workshop: Målgruppsanalys, segmentering och konkurrensanalys med hjälp av AI

Hur kan vi arbeta med att lära känna vår målgrupp bättre och få koll på vad våra konkurrrenter gör.
12:00 - 13:00

Lunchpaus

13:00 - 14:00

Skapa kampanjinnehåll med AI – prompta för att sätta din egna prägel

Verktyg som bygger på att AI inte spottar ur sig perfekta förslag per automatik – du måste bli en duktig beställare och ha en god förståelse för hur verktygen arbetar för att kunna få ut det innehåll som du vill ha. Under detta pass går vi igenom:
  • Hur du arbetar med promptning för ett mer kreativt resultat genom att prompta inom olika språk- och stilmodeller
  • Skapa kampanjtaktik och höja kvalitén på marknadsaktiviteter – vi tar hjälp av innehållsverktyg för idégenerering.
14:00 - 16:00

Workshop: Skapa en kampanj med AI-verktyg 

Vi använder AI-verktyg för att skapa en fiktiv kampanj och skapar tillhörande video, bilder, texter, ljud och landningssidor.
 
  • Vi kommer att skapa texter, bild och video.
16:00 - 16:30

Optimera och distribuera i de marknadsföringsverktyg som du redan använder

Vi avslutar genom att gå igenom fler verktyg, så många vi mäktar med, som hjälper oss att nå ut mer effektivt med vårt innehåll - de flesta använder vi redan idag. 
 
16:30 - 17:00

Sammanfattning med tid för frågor

Föreläsare
Sara Öhman

Sara Öhman

Kursledare
Sara Öhman har under 15 år arbetat med flertalet marknadsorganisationer och dess utveckling av digitala kanaler, till exempel Etihad Airways, Getinge, International Comittee of Red Cross och Asics. Idag verkar hon som fristående konsult med att stötta marknadsansvariga och deras chefer i att utveckla arbetet med moderna marknadsföringsmetoder och ställa om till ett mer datadrivet arbetssätt, där arbetet med AI är en självklar del i att utveckla verktygslådan.