E-39 konferansen 2024

E-39 konferansen 2024
Torsdag 14. mars
11:00 - 16:00
Sted
Utsikten hotell Kvinesdal
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 10.03.2024
Påmeldingsfristen er utløpt

E-39 konferansen 2024

Torsdag 14.mars, kl. 11 - 16 arrangerer vi stor E-39 konferanse for Agder og Rogaland på Utsikten hotell Kvinesdal.

Nasjonal Transportplan for 2025 - 2037 leges fram av regjeringen og behandles av Stortinget våren-24. Viktige spørsmål denne konferansen skal gi svar på:
- Skal ferdigstilling av ny firefelts E-39 ha en prioritert plass i ny NTP?
- Hvorfor skal Nye Veier være en viktig aktør for utbygging av stamveg og ny E-39?
- Hvordan kan ny stamveg og halvering av reisetid mellom Kristiansand og Stavanger påvirke rekrutteringsmuligheter for næringslivet i landsdelen og bidra til å skape nye samarbeidsrelasjoner mellom Agder og Rogaland?
Dette er noen av spørsmålene som konferansen skal besvare.

Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom Næringsforeningene i Stavanger, Kristiansand og Lister, NHO Rogaland, NHO Agder, LO Rogaland og LO Agder.

FOR DEG SOM ER OPPTATT AV NY, TRAFIKKSIKKER STAMVEG MELLOM KRISTIANSAND OG STAVANGER - MØT OPP OG VÆR MED OG PÅVIRK! 
 
Program

Nye Veiers rolle og kriterier for prioritering av tildelte strekninger for E-39 Mandal - Ålgård

Adm.dir i Nye Veier, Anette Aanesland, sier litt om hva Nye Veier har betydd for norsk stamvegutbygging og status forE-39 Mandal - Ålgård

Panelsamtale

Tema: Hvordan kan ferdig utbygd E-39 Kristiansand - Stavanger bidra til økt samarbeid mellom Agder og Roagaland?

Deltakere:
Stortingsrep. Roy Steffensen, Frp, stortingsrep. Gro-Anita Mykjåland, Sp, Adm.dir Trond Backer i Næringsforeningen i Kr.sand, Banksjef i Flekkefjord sparebank, Eigersund Odd Stangeland

Debattleder:
Roar Osmundsen, Næringsforeningen i Kr.sand
 

Hvordan bygger vi nye veger som redder liv?

Dette er spørsmål som direktør i Opplysningsrådet for vegtrafikk, Øyvind Solberg Thorsen skal svare på.

Nye Veiers rolle i stamvegutbyggingen. Evaluering av omorganisering av vegsektoren

Partner i Menon Economics og rapportforfatter av evalueringsrapporten regjeringen har bestilt, Sveinung Fjose, gir svar.

Hvilkle rammevilkår må til for at tungbiltransporten skal velge "grønne løsninger?

Hva må etableres av rammevilkår - inkludert service og tjenester på strekn ingen Kr. sand - Stavanger - om tungbiltransporten skal bli "grønnere?"
En stor transportør på strekningen i dag skal gis oss svaret, dir. landbruk i Felleskjøpet Torgeir Erfjord.

Må ny stamvegutbygging bety mer nedbygd matjord?

Prosjektutviklingssjef Vidar Stormark, Nye Veier, formidler viktige erfaringer om hvordan ny stamveg kan bygges uten at matjord går tapt.

Panelsamtale

Hvordan kan vi arbeide for å sikre ferdigstilling av ny firefelts E-39?

Deltakere:
Stortingsrep. Kari Henriksen, Ap, Stortingsrep. Roy Steffensen, Frp,  LO Agder Mette Gundersen, Ordfører Frode Fjeldsbø, Ordfører Torbjøn Klungland

Debattleder:
Trond Madsen, NHO Agder

 

Nasjonal Transportplan - hva kan vi forvente?

Najsonal Transportplan skal rulleres våren-24. Leder for Stortingstransportkomite, Sigbjørn Gjelsvik, Sp vil si noe forventningene til ny NTP.

Stamvegutbygging i Norge med særlig vekt på E-39 Kristiansand - Stavanger

Hvordan arbeider og prioriterer regjeringen stamvegutbygging i Norge?
Hva slags plass skal E-39 Kristiansand - Stavanger ha i disse planene?
Dette er noen av spørsmålene statssekr. Cecilie K. Kroglund, SD, skal svare på i sitt innlegg.

 
Samarbeidspartnere