Lunchwebbinarium: Integrering av dial-a-ride och samåkningstjänster till Curitibas (Brasilien) kollektivtrafik Nätverk (RIT)

Lunchwebbinarium: Integrering av dial-a-ride och samåkningstjänster till Curitibas (Brasilien) kollektivtrafik Nätverk (RIT)
Torsdag 18 april
12:15 - 12:55
Plats
Klicka här för att ansluta till webbinariet.
Pris
Kostnadsfritt
Anmälan
Sista anmälningsdag 2024-04-18
Anmäl mig

Lunchwebbinarium: Integrering av dial-a-ride och samåkningstjänster till Curitibas (Brasilien) kollektivtrafik Nätverk (RIT)

Integrering av dial-a-ride och samåkningstjänster till Curitibas (Brasilien) kollektivtrafik Nätverk (RIT)

Anslut till webbinariet klicka här!

Juan Manuel López Vásquez genomförde sitt examensarbete vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, Kungliga tekniska högskolan och är en av vinnarna av K2:s pris för examensarbete på masternivå.

Uppsatsen visar exempel på hur efterfrågestyrd kan kombineras med annan kollektivtrafik i områden med låg efterfrågan för att ge bättre servicenivå till en lägre kostnad.

För att delta
Anmäl dig gärna till webbinariet i förväg så skickas en Teamslänk direkt. Du kan också trycka "Lägg till i kalender" utan någon anmälan. 

Webbinariet kommer att spelas in och publiceras på:
Svensk Kollektivtrafiks YouTube-kanalGenom att delta i webbinariet godkänner du din medverkan i inspelningen och att det publiceras. 

Välkommen!


Sammanfattning från uppsatsen
Demand Responsive Transport betraktas av många som nyckeln för framtidens kollektivtrafik och mobilitet som en tjänst. Ändå visar ny forskning att mer än hälften av DRT-tjänsterna som tillhandahålls av nystartade företag i mikrotransittiden misslyckas inom 7 år efter drift.

Detta examensarbete är en del av samarbetet inom konsortiet Smart City Concepts in Curitiba och fokuserar på modellering och bedömning av DRT-tjänster i Curitiba, Brasilien. Målet med implementeringen av DRT-tjänster i detta examensprojekt är att minska antalet bilister och förbättra servicenivån av kollektivtrafiken inom ett studieområde med låg efterfrågan på kollektivtrafik. Använder PTV Visum 2022 och
analytiska uttryck har tre scenarier kodats och jämförts med ett basscenario.

⎯ Scenario I introducerar en samåkningstjänst inom studieområdet.
⎯ Scenario II introducerar dial-a-ride expressbussar som drivs av minibussar mellan zonernainne i studieområdet.
⎯ Scenario III fokuserar på multimodal transport där en dial-a-ride-tjänst matar huvudbussen linjer inne i zonen, och några av de befintliga matarlinjerna (cirka 50 %) ersätts av efterfrågan känsliga dial-a-ride minibussar.

En maximal minskning av de totala systemkostnaderna på -13,67 % (relativ skillnad) uppnås i scenario III med hänsyn till basscenariot. Därefter uppnår scenario II att minska de totala systemkostnaderna med -6,04 % i förhållande till basscenariot. Slutligen, för scenario I, genomsnittet av flera simuleringskörningar föreslår att en minskning med -1,28 % av de totala systemkostnaderna är möjlig genom att driva en samåkningsflotta på 35 fordon med hög fördelning av beläggning inne i fordonen.

Resultaten av detta examensarbete visar på fördelarna med att kombinera  konventionell kollektivtrafik med efterfrågekänsliga transporter i områden med låg efterfrågan, ger denna kombination en bättre servicenivå till kollektivtrafikanvändare och skulle kunna implementeras under tidsperioder med låg efterfrågan eller
på helger.

Länk till uppsatsen:

"Integrating dial-a-ride and ridesharing services into Curitiba’s Public Transport Network (RIT). Demand responsive and multimodal transport to modify feeder bus lines operation in Curitiba, Brazil" av Juan Manuel López Vásquez, KTH

Program
12:15

Inledning och presentation föredragshållare

12:20

Föredrag

12:40

Frågor/dialog/diskussion

12:50

Information från Svensk Kollektivtrafik

12:55

Webbinariet avslutat

Medverkande
Juan Manuel López Vásquez

Juan Manuel López Vásquez

Föreläsare - KTH / Trafik Stockholm
Jonas Johansson

Jonas Johansson

Moderator - Svensk Kollektivtrafik
Samarbetspartner