TEMAMØTE - Klima og grønnstruktur

TEMAMØTE - Klima og grønnstruktur
Tirsdag 27. februar
08:00 - 09:00
Sted
DIGITALT

TEMAMØTE - Klima og grønnstruktur

Hvordan kan vi gjøre Skien sentrum til den gode møteplassen? Skien kommune og Grenland Næringsforening inviterer vi til en møteserie hvor vi sammen ser på mulighetene. Det blir en blanding av kveldsmøter og digitale frokostmøter, med presentasjon av ny kunnskap og mulighet for å stille spørsmål og komme med synspunkter.

Program 27. februar: 
Klima og grønnstruktur
- Hva er klimagevinstene i en kommunedelplan?
- Hva gir god klimaeffekt?
- Hvordan gjør vi sentrum grønnere?

Møtet er åpent for alle. Ingen påmelding.

LINK TIL MØTET

Hvorfor en ny plan for sentrum?
Antallet som bor og arbeider i sentrum øker. Nøkkelen til å få mer liv i sentrum, er å få flere til å jobbe og bo der. Økt tetthet av boliger og kontorarbeidsplasser i sentrum øker grunnlaget for mer handel- og tjenestetilbud. Sentrumsplanen legger de fysiske rammene for utviklingen av sentrum gjennom kart, bestemmelser og retningslinjer. Hva skal til for å skape en tettere, grønnere, og mer klimavennlig sentrum?
I samarbeid med Grenland Næringsforening ønsker Skien kommune å samle folk for å diskutere utviklingen av Skien sentrum. Det vil bli en blanding av kveldsmøter og digitale frokostmøter. Det vil bli lagt frem ny kunnskap og det vil være mulighet for å stille spørsmål og komme med synspunkter.