Workshop: Flourishing Business Canvas

Workshop: Flourishing Business Canvas
Torsdag 11. april
12:00 - 15:00
Sted
Hi5, Rådhusgaten 1, 3126 Tønsberg
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 10.04.2024
Påmeldingsfristen er utløpt

Workshop: Flourishing Business Canvas

Har du lyst til å lære hvordan DU kan bruke Flourishing Business Canvas som et strategiverktøy, for å skape en bærekraftige virksomhet? 

I samarbeid med Innovasjon Norge setter vi opp en workshop, hvor vi går igjennom de 16 spørsmålene i canvaset, alle er bygget rundt de tre aksene: miljø, samfunn og økonomi eller de tre PPP (People, Planet, Profit). 

Flourishing Business Canvas hjelper virksomheter å fremme bærekraftige løsninger som sørger for at mennesker og miljø ivaretas og styrkes, samtidig som virksomhetene er lønnsomme økonomisk. 

Når bedriftene likestiller økonomiske gevinster med miljø- og samfunnsgevinster skjer det noe med tankesettet, og det kan åpne for helt nye muligheter. 

Modellen kan være et nyttig verktøy i produkt- og tjenesteutvikling, og kan hjelpe med å gi et økt konkurransefortrinn.  

Denne workshopen er for alle som er i startfasen eller er godt igang med egen bedriftsvirksomhet og som ser at det kunne vært lønnsomt eller nødvendig med en endring på veien videre. 

Irene Siljan i Innovasjon Norge er ansvarlig for innholdet til denne workshopen. 
 
Foredragsholder
Irene Siljan

Irene Siljan

Innovasjonsrådgiver
Samarbeidspartner