Hav konferansen 2024

Hav konferansen 2024
Mandag 11. - 12. november
11:30 - 14:00
Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen
Pris
Medlemspris 4 760 kr
Ordinær pris 5 990 kr
Prisene er eks. mva. og vil tilkomme ved fakturering
Påmelding
Påmeldingsfrist: 06.11.2024
Meld meg på

Hav konferansen 2024

Velkommen til HAV konferansen 2024!


Hav konferansen arrangeres av HAV gruppen i NOORSI.

Dette er en bransjegruppe som er etablert i skjæringspunktet mellom
 • Arbeidstilsynet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Havindustritilsynet (Tidl. Petroleumstilsynet)
- herunder aktuelle opplæringsområder og kontrollområder.

HAV konferansen skal sette fokus på aktuelle og viktige bransjesaker innen havbruk, sjøfart, offshore og i grenselandet derimellom hvor det ofte kan være tvil om myndighetenes regelverk.
Foreløpig program

----- mandag 11. november -----

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:00

Myndighetenes time


Arbeidstilsynet
 • Nyheter
 • Aktuelt

Innlegg ved


Havindustritilsynet
 • Nyheter
 • Aktuelt
 • Opplæring og opplæringsplaner
 • G5 light

Innlegg vedSjøfartsdirektoratet
 • Nyheter
 • Aktuelle uklarheter for sakkyndig,
 • D6 saken /G20 uklarheter og E_LÆRING

Innlegg ved

 
15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 16:00

Plenumsdebatt myndigheter og bransjene

Aktuelle HMS saker fra Land og sjø
16:00 - 16:10

Pause

16:10 - 16:50

Forebyggende HMS

 • Aktuelle forebyggende tiltak
 • Testing av kompetanse
 • Risiko og risikoreduserende tiltak
Innlegg ved
16:50 - 17:00

Pause

17:00 - 17:35

Aktuelle ulykker og hendelser i havbruk / kai

 • Hendelser i distriktene

Innlegg ved
19:00 - 23:00

KONFERANSEMIDDAG - Sosialt samvær
 

----- tirsdag 12. november -----

09:00 - 10:00

Leverandør-timen

 • G5 Offshorekran
 • G5 Offshorekrane Light
 • Fastmonterte kraner

Innlegg ved

Spørsmål


 
10:00 - 10:20

Pause med utsjekk

10:20 - 11:20

Opplæringstimen

Opplæringsplaner HAVTIL og Sjøfart
 • Sjøfart med bla nytt SOLAS regelverk, både teknisk og operasjonelt, ref innlegg fra Sjøfart i 23.
 • HAVTIL - Aktuelle opplæringsplaner nå underlagt sertifisert og dokumentert opplæring
 • Hvordan gjennomføre teori og evt e-læring?
 • Hva med praktisk gjennomføring?

Innlegg ved
Spørsmål og diskusjon
11:20 - 11:30

Pause

11:30 - 12:10

Sakkyndig kontroll

Erfaringer fra sakkyndig kontrollvirksomhet.

Sakkyndig A
 • Førstegangskontrollen
 • Hva legges til grunn for styrke, beregning og stabilitet
 • Konstruksjons endringer

Innlegg ved


Sakkyndig B
 • Periodisk sertifisering og kontroll
 • Erfaring av bruk av fartøy

Innlegg ved

Spørsmål og diskusjon

 
12:10 - 12:20

Pause

12:20 - 13:00

Fagtimen

 • CSOV fartøy med kombinert gangvei og løfteinnretning
 • Automatisk overlastvern for kranet på fartøy
  • Funksjon, Sikkerhet, Montering

Innlegg ved
13:00 - 14:00

Avslutning - Lunsj