U45 Inspirasjonssamling Aludyne

U45 Inspirasjonssamling Aludyne
Fredag 08. mars
07:45 - 10:30
Sted
Aludyne, Farsund
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 05.03.2024
Påmeldingsfristen er utløpt

U45 Inspirasjonssamling Aludyne

Inspirert av høstens bedriftsbesøk på Fibo i Lyngdal, inviterer vi til ny inspirasjonssamling. Denne gangen besøker vi bildelfabrikken Aludyne i Farsund.
Vårt mål med disse samlingene i U45 nettverket er sammensatt;
  • Nettverksbygging på tvers av bransje, skape identitet og stolthet for det man har.  
  • Bidra til en delingskultur der vi kan inspirere, motivere og lære av hverandre, på tvers av kommunegrenser.
  • Vise frem de mange flotte arbeidsplassene vi har, og aktivt bidra til framsnakking av Lister som en attraktiv region med ett felles bo og arbeidsmarked.
  • Strategiske mål er å bidra til økt bolyst, attraktivitet, og rekruttering av riktig kompetanse til vår region.

Effekten for deres del blir en unik mulighet til å presentere deres bedrift, bygge nettverk, samt profilering i etterkant på sosiale medier og på nett.

Vedlagt to artikler fra forrige inspirasjonssamling som ble gjennomført på Fibo.

https://www.listernaeringsforening.no/aktuelt-nyheter/-27

https://www.listernaeringsforening.no/aktuelt-nyheter/ryddig-rent-og-robotisert-i-fabrikklokalene-pa-fibo

Vel møtt!

 

Foreløpig program

Program

Inspirert av høstens bedriftsbesøk på Fibo i Lyngdal, inviterer vi til ny inspirasjonssamling. Denne gangen besøker vi bildelfabrikken Aludyne i Farsund.

Foreløpig program:
Kl. 07.45: Oppmøte og mingling. Kaffe og enkel frokost.
Kl. 08.15-08.20: Velkommen ved Eivind Reisvaag Sunde og Camilla Ore.
Kl. 08.20-08.50: Orientering fra Aludynes fabrikksjef Lille Hege Hals.Verdensledende teknologi og lokal produksjon i et globalt marked. Aludyne - Nå og i fremtiden. Om marked, produkt/automatisering, ledelse, utfordringer og muligheter.
Kl. 08.50-09.45: Omvisning i fabrikk. Påfyll av kaffe og spørsmålsrunde i etterkant.
Kl. 09.45-10.30: Orientering fra Are Jaastad i konsulentfirmaet Dusin. Hvordan tette avviket mellom ambisjon og prestasjon? Oppnå bedre målstyring i ditt prosjekt og din bedrift.
Kl. 10:30: Oppsummering og takk for idag
Vårt mål med disse samlingene i U45 nettverket er sammensatt;
Nettverksbygging på tvers av bransje, skape identitet og stolthet for det man har.  
Bidra til en delingskultur der vi kan inspirere, motivere og lære av hverandre, på tvers av kommunegrenser.
Vise frem de mange flotte arbeidsplassene vi har, og aktivt bidra til framsnakking av Lister som en attraktiv region med ett felles bo og arbeidsmarked.
Strategiske mål er å bidra til økt bolyst, attraktivitet, og rekruttering av riktig kompetanse til vår region.
Effekten for deres del blir en unik mulighet til å presentere deres bedrift, bygge nettverk, samt profilering i etterkant på sosiale medier og på nett.

Vedlagt to artikler fra forrige inspirasjonssamling som ble gjennomført på Fibo.
https://www.listernaeringsforening.no/aktuelt-nyheter/-27
https://www.listernaeringsforening.no/aktuelt-nyheter/ryddig-rent-og-robotisert-i-fabrikklokalene-pa-fibo
Vel møtt!