HEIA SENTRUM!

HEIA SENTRUM!
Mandag 04. mars
10:00 - 22:00
Sted
Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gt. 37, 0162 Oslo
Pris
Medlemspris 0 kr
Ordinær pris 750 kr
Prisene er eks. mva.
Påmelding
Påmeldingsfrist: 26.02.2024
Påmeldingsfristen er utløpt

HEIA SENTRUM!

Vi gleder oss til å bruke en dag sammen med dere, der vi får påfyll og inspirasjon fra gode eksempler og mulige nye virkemidler, samtidig som vi utveksler ideer og erfaringer fra det arbeidet vi gjør i hver våre byer!

Vi starter ut med å se på utviklingen i noen av rammeforutsetningene for byliv og deretter dykker vi ned i gode eksempler på hvordan vi selv kan påvirke utviklingen. I tillegg til forberedte innlegg, vil det bli god anledning til å snakke sammen og dele andre tips & erfaringer – både i lunsjen, på befaringen og på en kveldssamling.

Dere kan selv velge om dere ønsker å delta på dagsamlingen fra 10:00-16:00 m/u lunsj, på kveldssamlingen 17:00-22:00 eller på begge. Dagsamlingen starter først kl. 10:00, slik at mange kan reise inn samme dag. Vi serverer også maten relativt tidlig på kveldssamlingen, slik at du eventuelt har anledning til å reise hjem samme kveld. Samlingen er åpen både for medlemmer og dere som ikke er medlemmer i NSU. Prisen til høyre (evt. under på mobilversjon) er for dagsamlingen. Prisene for lunsj og kveldssamlingen framkommer når du går videre i påmeldingen, men før du bekrefter. Kostnadene blir fakturert. Ved evt. avmelding fram til påmeldingsfristen refunderes 50%. 

Hilsen styret og administrajonen i NSU
PROGRAM
10:00

Velkommen!

Styreleder i NSU, Kjell Arne Græsdal, og daglig leder, Kristin Gustavsen, ønsker velkommen
10:10

Handelsrapporten - den mest komplette analysen av norsk handel

Lars Eivind Haartveit, Direktør/sjeføkonom i Virke

Handel spiller en sentral rolle i å skape byliv og er et viktig måleparameter for å måle utviklingen i bysentrum, sammenholdt med øvrig handel. Vi kjente oss godt igjen i sitatet "Et bysentrum er mer enn handel, men veldig lite uten", da Stortingsmelding nr.9 om Handelsnæringen ble lagt fram. Med økt press på privatøkonomien knytter det seg spenning til utviklingen i vare-, service- og tjenestehandelen. For å få en god forståelse av rammevilkårene, får vi presentert Virkes Handelsrapport. Med ferske tall fra Virkes retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg.
10:50

Bygulvet bak fasaden: børs eller katedral? Kuratering av første etasje i norsk by- og eiendomsutvikling, 

Thomas Cook, Utviklingsansvarlig for Oslo arkitekturtriennale og Master i Urbanisme AHO

Uansett utviklingen i handelen jobber vi alle med at våre by- og bygdesentrum skal få en best mulig utvikling. Hva kan vi selv gjøre? Hva virker? Dette får vi helt fersk innsikt i fra en nylig levert masteroppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
11:30

Lunsj

Vi spiser en enkelt lunsj i OHF sine lokaler.
12:10

Nudging - atferdsendring i praksis

Irmelin Bergh, Nudgelab

Vi peker som regel på fysiske virkemidler i byutviklingen og mange av svarene ligger naturligvis her. Men er det andre virkemidler som også kan påvirke utviklingen, men som vi i mindre grad har tatt i bruk? Nudging er betegnelsen på systemer for å endre folks individuelle valg gjennom små, gjennomtenkte virkemidler - men har enda ikke fått rotfeste i sentrumsarbeidet. For å lære mer om mulighetene som ligger her, får vi høre hvordan Nudgelab benytter atferdspsykologi til å kartlegger atferd, finne barrierer og motivasjon for ønsket atferd, og identifiserer bias som påvirker beslutninger. Gjennom funn iverksettes tiltak og ulike nudger for å oppnå atferdsendring.
12:40

Pedersgata Utvikling

Elisabeth Schibevaag og Anders Ohm, Pedersgata Utvikling AS

En av studieområdene i masteroppgaven vi får høre om før lunsj, er Pedersgata i Stavanger. Pedersgata Utvikling kommer for å utdype hvordan de jobber med utviklingen av gateløpet fra det historiske sentrum i Stavanger til transformasjonsområdet i Stavanger Øst.
13:10

Oslobukta

Caroline Krefting, Carucel Eiendom

Flere har latt seg imponere av utviklingen i området Oslobukta — midt i Bjørvika, både i programmering og markedsføring. Her får vi høre mer om strategiene som ligger bak, hvordan ‘reisen’ har vært, hva som har vært de største suksessene og de største utfordringene. 
13:40

Bytur

Etter innledningen om Oslobukta, tar vi en befaring for selv å erfare hvordan området framstår og høre enda flere detaljer om hvordan Carucel jobber med området.
15:00

Sentrum i det grønne skiftet

Det grønne skiftet er en nødvendig og pågående endringsprosess i samfunnet - der vekst og utvikling i Norge må skje innenfor naturens tålegrenser, med mindre samlet miljøpåvirkning og betydelig lavere klimautslipp. NSU intensiverer arbeidet med å forstå og formidle sentrums rolle i en mer bærekraftig utvikling; miljømessig, sosialt og økonomisk. 

Siste timen bruker vi til å utveksle ideer og erfaringer før vi avrunder kl. 16:00. Før samlingen inviterer vi noen av deltagerne til å holde korte, forberedte innlegg - men meld også ifra hvis du har innspill eller spørsmål du finner spesielt interessante!
Foredragsholder
Lars Eivind Haartveit

Lars Eivind Haartveit

Lars er direktør og sjefsøkonom i Virke, med bakgrunn fra Finansdepartementet, DNB og Nordea. Hans hovedfelt er konjunkturanalyser og prognoser for omsetning i detaljhandelen, makroøkonomi mer generelt, statistikk og beregninger i forbindelse med lønnsoppgjørene, fremtidens pensjonsregler, lønnsdannelse mv.
Thomas Cook

Thomas Cook

Thomas er til daglig Utviklingsansvarlig for Oslo arkitekturtriennale, der han har ansvar for ulike faglige samarbeid, partnerskap, lokalt program og utviklingsaktiviteter. Han har tidligere arbeidet med offentlige byrom for Bymiljøetaten i Oslo, og som rådgiver og bylivskoordinator for Byarkitekten i Bergen. Han var med å starte nabolagskaféen Nobel Bopel i Bergen i 2009. Thomas har master i arkitekturhistorie og bachelor i samfunnsgeografi fra Universitetet i Bergen. Nylig leverte han en tilleggsmaster i urbanisme ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og det er i hovedsak denne han skal presentere for oss.
Irmelin Bergh

Irmelin Bergh

Atferdspsykolog og Partner i Nudgelab
Irmelin har doktorgrad i psykologi og har jobbet med atferdsendring i en årrekke både som forsker og senere som strategisk rådgiver i Netlife Design. Hun tok deler av doktorgraden i USA (UC Berkeley og Stanford) hvor hun fikk et unikt innblikk i hvordan de store selskapene i Silicon Valley benyttet atferdspsykologi og nudging.
Elisabeth Schibevaag

Elisabeth Schibevaag

Forretningsutvikler i Pedersgata Utvikling AS
Før Elisabeth ble forretningsutvikler i Pedersgata Utvikling kom hun fra stillingen som senterleder på kjøpesenteret Arkaden i Stavanger sentrum.
Elisabeth har i tillegg en bakgrunn innen markedskommunikasjon og mangeårig erfaring fra Retail bransjen, både innen- og utenlands.
Hennes lidenskap for sentrumsutvikling har vært en kontinuerlig drivkraft i karrieren, noe som også gjenspeiles i hennes engasjement som styremedlem i Stavanger Sentrum AS og i CID-samarbeidet som jobber mot å realisere sentrumsplanen. I dag balanserer Elisabeth sin rolle som forretningsutvikler med en pågående mastergrad på BI Oslo hvor hun fordyper seg i ledelses- og konsulentfaget, samt grønn vekst og konkurransekraft.
 
Anders Ohm

Anders Ohm

Daglig leder Pedersgata Utvikling AS
Anders er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg en bachelor i orgganisasjonspsykologi og japansk fra Universitetet i Bergen. Han har bodd 1,5 år i Tokyo, der han studerte ved Waseda University. I perioden 2005-2013 jobbet han hos Equinor, paralelt med å etablere Pedersgata Utvikling i 2011. I 2020 fikk han Smedvig Eiendom med på laget. 
Caroline Krefting

Caroline Krefting

Investerings- og Utviklingsdirektør i Carucel Eiendom AS
Caroline har en mastergrad i Applied Economics and Finance ved Copenhagen Business School, med utveksling både ved The Hong Kong Polytechnic University og Boston College. Før hun i 2016 startet i familiebedriften Carucel Eiendom, jobbet hun i Steen & Strøm og i KPMG.