AI inom RKM

AI inom RKM
Fredag 12 april
10:00 - 11:30
Plats
Via Teams
Pris
Kostnadsfritt
Anmälan
Sista anmälningsdag 2024-04-11
Sista anmälningsdag för registrering är överskriden

AI inom RKM

Att AI är på starkt frammarsch inom en mängd områden har nog inte undgått någon.

Syftet med det här korta mötet är att på en övergripande och strategisk nivå initiera diskussionerna kring användningen av AI inom RKMs verksamheter. Det kan handla om samverkan kring nya lösningar, att undanröja gemensamma utmaningar och/eller hinder, samt ett allmänt erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning.

Syftet med mötet är också att försöka förstå hur ni som deltar tycker att vi på Svensk Kollektivtrafik ska jobba vidare med den här frågan. 

Träffen är en fortsättning och utveckling av det informella nätverk som börjat spira ute hos några RKM i landet under 2023. 

Tänkta målgrupper för mötet är personer hos RKM som har roller med ett relativt stort inslag av strategiska perspektiv i sitt uppdrag. Vi välkomnar deltagare från våra medlemsorganisationer samt från våra associerade medlemmar. 

Det är också välkommet att ni som vill dela med er av hur era organisationer arbetar med policys, riktlinjer och andra liknande resonemang, anger det i anmälningsformuläret. Beroende på hur många som vill dela med sig av detta, kommer jag att fördela tiden på ett föroppningsvis bra sätt.

På träffen deltar också Sara Karlsson från AI Sweden som är ett Vinnovafinansierad initiativ. 

Välkomna! 

Photocred: Steve Johnson on Unsplash
Program
10:00 - 11:30

Agendapunkter

  • Bakgrund till mötet
  • Kort information från AI Sweden
  • Presentation av AI-initiativ från några av deltagarna
Samarbetspartner

Eventansvarig