Webbinarium: Demenssjukdomar – hur påverkar de handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst?

Webbinarium: Demenssjukdomar – hur påverkar de handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst?
Torsdag 12 september
10:00 - 12:00
Plats
Digitalt via Teams
Pris
Kostnadsfritt
Anmälan
Sista anmälningsdag 2024-09-12
Anmäl mig

Webbinarium: Demenssjukdomar – hur påverkar de handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst?

Demenssjukdomar – hur påverkar de handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst?

Anslut till webbinariet genom att klicka här


Svenska Färdtjänstföreningen arrangerar i samarbete med Svensk Kollektivtrafik ett webbinarium om demenssjukdomar med tillhörande svårigheter vid resor i kollektivtrafiken.

Att leva med demens och successivt försämrade kognitiva funktioner i vardagen är något som många kommer att få erfara under livet – antingen som drabbad eller anhörig. Enligt en rapport från Socialstyrelsen år 2022 beräknas mellan 130 000 och 150 000 personer i Sverige ha en demenssjukdom och varje år insjuknar 20 000–25 000 personer.

Syftet med detta webbinarium är att ge information om demenssjukdomar, ta upp relevanta frågor och aspekter ur ett handläggarperspektiv samt vad som kan vara bra att tänka på i bemötandet och kontakten med individen respektive anhöriga.
Webbinariet vänder sig till handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst, men även till dig som arbetar med särskilda persontransporter som sjukresor och skolskjuts eller med tillgänglighetsfrågor inom den ordinarie kollektivtrafiken.

Föreläsare är Maria Ankarcrona, professor i Experimentell Neurogeriatrik som forskar om Alzheimers sjukdom. Hon är prefekt vid Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), vid Karolinska Institutet.


Övriga medverkande:

Cecilia Erkstam, arbetar som anhörigkonsulent för närstående till personer över 65 år i Södermalms stadsdel.

Björn Ringström, arbetar som färdtjänsthandläggare i Uppsala Kommun och är med i styrelsen för Svenska Färdtjänstföreningen.


Jonas Johansson, arbetar vid Svensk Kollektivtrafik som projektledare och facilitator inom Kraftsamling MERIT som är en satsning för att driva utveckling och branschfrågor inom serviceresor.

Välkommen att delta!
Program
10:00

Inledning och presentation föredragshållare

10:05

Föredrag

11:00

Paus

11:10

fortsättning föredrag

11:40

Frågor

11:55

Information från Svenska Färdtjänstföreningen och Svensk Kollektivtrafik

12:00

Webbinariet avslutat

Medverkande
Maria Ankarcrona

Maria Ankarcrona

Föreläsare - Karolinska Institutet
Maria Ankarcrona, professor i Experimentell Neurogeriatrik och forskar om Alzheimers sjukdom. Hon är prefekt vid Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), vid Karolinska Institutet.
Cecilia Erkstam

Cecilia Erkstam

Föreläsare - Södermalms stadsdel
Cecilia Erkstam, arbetar som anhörigkonsulent för närstående till personer över 65 år i Södermalms stadsdel.
Björn Ringström

Björn Ringström

Moderator - Uppsala kommun / Svenska Färdtjänstföreningen
Björn Ringström, arbetar som färdtjänsthandläggare i Uppsala kommun och är med i styrelsen för Svenska Färdtjänstföreningen.
Jonas Johansson

Jonas Johansson

Moderator / Faciltator - Svensk Kollektivtrafik
Jonas Johansson, arbetar vid Svensk Kollektivtrafik som projektledare och facilitator inom Kraftsamling MERIT som är en satsning för att driva utveckling och branschfrågor inom serviceresor.