Indexrådets webbinarium - Indexkorg för Serviceresor

Indexrådets webbinarium - Indexkorg för Serviceresor
Tisdag 05 mars
09:00 - 11:00
Plats
Klicka här för att ansluta till webbinariet.
Pris
Kostnadsfritt
Anmälan
Sista anmälningsdag 2024-03-05
Sista anmälningsdag för registrering är överskriden

Indexrådets webbinarium - Indexkorg för Serviceresor

Indexrådet inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, samt branschrepresentanter ifrån arbetsgruppen som drivit arbetet med att ta fram nya indexrekommendationer för Serviceresor, presenterar rekommendationerna Indexkorg för Serviceresor och övergång från Taxiindex till indexkorg för Serviceresor samt tillhörande dokument och ges möjlighet till frågor. 

Webbinariet består genomgång av:
 • Indexkorg för Serviceresor
  • Indexrådets allmänna grunder indexkorg för Serviceresor
  • Fördjupad beskrivning av indexkorgen och dess komponenter
  • FAQ - Indexkorg för Serviceresor
 
 • Övergång från Taxiindex till Indexkorg för Serviceresor
  • Rekommendation för övergång från Taxiindex till Indexkorg för Serviceresor
  • Sammansatt drivmedelskomponet
  • FAQ - Övergång från Taxiindex till Indexkorg för Serviceresor
 
 • Frågestund för webbinariedeltagare
Medverkande
Jonas Kjernald

Jonas Kjernald

Indexrådets ordförande, Västtrafik AB
Lars Annerberg

Lars Annerberg

Indexrådets sekreterare, Sveriges Bussföretag
Anders Malmqvist

Anders Malmqvist

Indexrådet ledamot, Svenska Taxiförbundet
Jonas Johansson

Jonas Johansson

Projektledare Serviceresor, Svensk Kollektivtrafik
Pierre Cederberg

Pierre Cederberg

Medlemsansvarig, Svenska Taxiförbundet
Samarbetspartner e