Årsstämma

Onsdag 22 maj
15:00 - 16:00
Plats
Digitalt via Teams

Årsstämma

Årsstämman är för aktiva medlemmar. Kallelse till stämman skickas ut 13 februari via mail.  

Anmälan senast 22 april 2024 via mail till:
anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se


Uppgifter i anmälan:
Organisation
Namn ombud (politiker anger även partibeteckning)
Mail och telefon

Föredragningslista, stämmohandlingar och Teamslänk utsändes 8 maj till anmälda ombud.

Kontaktperson:
Anita Stenhardt, Svensk Kollektivtrafik
anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se
Tel: 070-588 08 69