Lederutviklingsprogram: MODUL 5

Lederutviklingsprogram: MODUL 5
Torsdag 23. mai
09:00 - 16:30
Sted
Vipsenteret, Verdal
Pris
Pris 6 500 kr
Påmelding
Påmeldingsfrist: 21.02.2024
Påmeldingsfristen er utløpt

Lederutviklingsprogram: MODUL 5

I samarbeid med kompetansepartner og medlemsbedrift Dfind gleder vi oss over å tilby femtrinns lederutviklingsprogram.

En god leder er avgjørende for produktivitet, effektivitet og ikke minst trivsel på arbeidsplassen, enten det er topplederen, mellomlederen eller prosjektlederen. 

Type arbeidsplass er irrelevant, - om du driver med salg, helsetjenester, rådgivning eller hva som helst annet, vil både menneskene og bedriften ha utbytte av helhetlig utvikling av lederskap.

Hovedprogrammet består av fem heldags moduler som samlet gir deg som leder mulighet for å løfte din kompetanse som leder til nye høyder gjennom:
 • Ulike tema bygd på innsikt, forskning, data og erfaring
 • Presentasjon av praktiske lederverktøy og modeller
 • Diskusjonspunkter
 • Erfaringsutveksling
 • Øvelser 
Hver modul er selvstendige kurs på egne tema, men aller best utbytte får du ved å gjennomføre hele programmet. Under beskrives samtlige moduler.

--------------------------------------------------


OM MODULENE (Du er nå i påmeldingsskjemaet for MODUL 5):

Modul 1: Ledelse, respekt og tillit
Vi utforsker tradisjonelle og nye lederutfordringer, vi skaper en bevissthet om hvem vi er og hvordan vi oppleves av andre.
Vi lærer om tillitsbasert ledelse, makt vs. tillit, lojalitet, selvledelse og det å sette sammen et godt fungerende team. Samtidig ser vi på kvalifikasjon vs. egnethet og vi lærer om Z-modellen. 

Modul 1 koster 1900 kroner ekstra på grunn av at alle gjennomføerer den anerkjente personlighetstesten «Jungs Type Index».
Dette er en svært matnyttig test som gir deg konkrete verktøy i ledelsesjobben.


Modul 2: Kommunikasjon
Som leder blir du hele tiden vurdert, - lær hvordan du best gir og mottar tilbakemeldinger - og hvordan du gjennomfører den vanskelige samtalen.

Hva er kommunikasjon? Vi utforsker forskjellene mellom kommunikasjon og informasjon, og ser på når du egentlig kommuniserer og på hvilken måte. Vi lærer om kroppsspråk og ansiktsuttrykk og hvordan dette påvirker dem rundt deg. Og vi øver på verktøy som åpne spørsmål, presentasjonsteknikk og intervjuteknikk. 

Modul 3: Motivasjon, stress og endringsledelse
Vi undersøker hvordan motivasjon og stress hører sammen og hvordan de påvirker hverandre gjennom 
 • Gode verktøy for stresshåndtering
 • Maslows behovsteori
 • Herzbergs tofaktorteori
 • Flytsonemodellen
 • SMARTe mål
Vi lærer å kartlegge motivasjon, hygienefaktorer og stressfaktorer hos medarbeidere

Vi ser på motivasjon i endringsprosesser ved å lære hvordan leder kan takle endringsmotstand. Blant annet går vi gjennom Kotters åtte trinn for endringsprosesser.

Modul 4: Strategi og virksomhetsutvikling
Vi skaffer oss de verktøyene vi trenger for å oppnå forretningsmessige mål, læring, utvikling og forbedring.

● Virksomhetsutvikling:
 • Identitet
 • Forretningside
 • Visjon / misjon
 • Verdier
 • Overordnede mål
 • Virksomhetsplan
● Strategi:
 • SWOT, EFQM (TQM-modell)
 • Mål og veivalg - strategisk
 • Delmål og veivalg - taktisk
 • Handlingsplaner og SMARTe mål - operativ

Modul 5: Kultur, arbeidsmiljø og omdømme
Vi diskuterer definisjonen og betydningen av kultur og arbeidsmiljø og legger begreper som samfunnsoppdrag og bærekraft under lupen; Er det bullshit eller realitet? Vi ser på betydningen av mangfold på arbeidsplassen og lærer hvordan vi bygger stolthet, identitet og lojalitet. 

Vi retter blikket både innover og utover og setter medarbeidstilfredshet og kundetilfredshet i sammenheng. Vi opplever hvordan «Employer Branding» kan brukes for å øke omdømmet blant aktuelle arbeidstakere og egne ambassadører gjennom å lære om

○ Målgruppa og innsikt i målgruppa
○ Bevissthet om tilbudet til målgruppa
○ Medarbeiderløftet
○ Hvordan kommunisere til målgruppa

Hver modul koster 6500 kroner.
Modul 1 har et tillegg på grunn av inkluderingen av en omfattende og verdifull personlighetstest.

Prisen inkluderer enkel servering.

Dette er et program som er tuftet på god og nær oppfølging av hver deltaker. Derfor er det maksimum 15 deltakere per modul. Ved stor pågang setter vi opp flere kurs.
 
Programmet er forbeholdt medlemmer av Innherred Næringsforening. 
Deltakere
Boligbyggelaget Midt
Hanne Strand
Eva Kristin Bjørvik
Bodil Iren Nessemo
VEKSTTORGET MARKED AS
Maja Venås Eriksen
Kvernmo AS
Inga Granlund
Aker Solutions AS
Kristoffer Almli
Håvard Sagbakken
Anders Karlgård
Vidar Johan Stene
Per Eivind Helmersen
Verdalskalk AS
Kjell Ivar Nonset
Astrid Wall
Franzefoss Minerals AS
S-Rør AS
Tomas Gudding