TEMAMØTE - Gatebruk og parkering

TEMAMØTE - Gatebruk og parkering
Tirsdag 13. februar
08:00 - 09:00
Sted
DIGITALT

TEMAMØTE - Gatebruk og parkering

Hvordan kan vi gjøre Skien sentrum til den gode møteplassen?
Skien kommune og Grenland Næringsforening inviterer til en møteserie hvor vi sammen ser på mulighetene.

Program 13. februar: 
Gatebruk og parkering
- Gatebruksplan. Hvordan skal gatene i Skien sentrum utformes? 
- Parkering. Lokalisering, hvor lang tid og hva skal det koste? 

Møtet er åpent for alle. Ingen påmelding.


LINK TIL MØTET

Hvorfor en ny plan for sentrum?
Antallet som bor og arbeider i sentrum øker. Nøkkelen til å få mer liv i sentrum, er å få flere til å jobbe og bo der. Økt tetthet av boliger og kontorarbeidsplasser i sentrum øker grunnlaget for mer handel- og tjenestetilbud. Sentrumsplanen legger de fysiske rammene for utviklingen av sentrum gjennom kart, bestemmelser og retningslinjer. Hva skal til for å skape en tettere, grønnere, og mer klimavennlig sentrum?
I samarbeid med Grenland Næringsforening ønsker Skien kommune å samle folk for å diskutere utviklingen av Skien sentrum. Det vil bli en blanding av kveldsmøter og digitale frokostmøter. Det vil bli lagt frem ny kunnskap og det vil være mulighet for å stille spørsmål og komme med synspunkter.