Årsmøte 2024

Årsmøte 2024
Tirsdag 16. april
18:00
Sted
Scandic Fauske Hotell
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 14.04.2024
Påmeldingsfristen er utløpt

Årsmøte 2024

Saksliste
  • Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste til årsmøtet
  • Sak 02/24 Konstituering
  • Sak 03/24 Styrets årsberetning
  • Sak 04/24 Årsregnskap
  • Sak 05/24 Budsjett 2024
  • Sak 06/24 Aktiviteter 2024
  • Sak 07/24 Markedsrådet i Fauske Næringsforum jfr. vedtektene er årsmøtet i FNF Markedsrådets høyeste myndighet og velger styret til Markedsrådet.
  • Sak 08/24 Valg
  • Sak 09/24 Innkomne forslag

Sakspapirer sendes ut til deg som er påmeldt årsmøtet.

Ønsker du sakspapirer, men ikke ønsker å delta på møtet, gi beskjed til ts@fauskenf.no så sender vi disse.