TEMAMØTE - kommunedelplan for Skien sentrum

TEMAMØTE - kommunedelplan for Skien sentrum
Tirsdag 16. april
18:00 - 20:00
Sted
Arkaden, tidl. Tinholt konditori

TEMAMØTE - kommunedelplan for Skien sentrum

Hvordan kan vi gjøre Skien sentrum til den gode møteplassen?
Skien kommune og Grenland Næringsforening inviterer til en møteserie hvor vi sammen ser på mulighetene.
Dette er fjerde og siste av temamøtene om kommunedelplan for sentrum.

Program 16. april:
Skien - den gode møteplassen
Skien har ambisjon om å være den gode møteplassen. Hvordan kan den nye kommunedelplanen for sentrum bidra til dette? Hva blir annerledes fra den gjeldende planen? Gatene skal oppgraderes og  parkeringen blir mer tilpasset byens behov. Sentrum skal bli grønnere og mer klimavennlig. 

Denne gangen vil planen blir presentert så langt den har kommet. Den vil ikke være helt ferdig, så det er muligheter for å påvirke.
Hensikten med møtet er å få synspunkter i en fase før forslaget skal ut på høring. 

INGEN PÅMELDING. 

Hvorfor en ny plan for sentrum?
Antallet som bor og arbeider i sentrum øker. Nøkkelen til å få mer liv i sentrum, er å få flere til å jobbe og bo der. Økt tetthet av boliger og kontorarbeidsplasser i sentrum øker grunnlaget for mer handel- og tjenestetilbud. Sentrumsplanen legger de fysiske rammene for utviklingen av sentrum gjennom kart, bestemmelser og retningslinjer. Hva skal til for å skape en tettere, grønnere, og mer klimavennlig sentrum?
I samarbeid med Grenland Næringsforening ønsker vi å samle folk for å diskutere utviklingen av Skien sentrum. Det vil bli en blanding av kveldsmøter og digitale frokostmøter. Det vil bli lagt frem ny kunnskap og det vil være mulighet for å stille spørsmål og komme med synspunkter.