Hvilken rolle spiller næringslivet for idretten og frivilligheten?

Hvilken rolle spiller næringslivet for idretten og frivilligheten?
Mandag 12. august
17:00 - 18:30
Sted
Aleppo stasjon, Arendal
Pris
Gratis
Meld meg på

Hvilken rolle spiller næringslivet for idretten og frivilligheten?

Norske bedrifter bruker milliarder av kroner på sponsorbidrag til idrett, kultur og frivillighet hvert år. Er dette ren veldedighet, eller ett av næringslivets viktigste – og mest undervurderte – markedstiltak? Hvor går grensen mellom merkevarebygging og samfunnsengasjement?

Frivillige organisasjoner har stor betydning for sosial bærekraft, gjennom å jobbe for å gi alle like muligheter, blant annet gjennom idrett og kultur. Næringslivets er en vesentlig bidragsyter til frivilligheten og styrker deres arbeid. Vi ser nærmere på viktigheten av samfunnsnyttige partnerskap, næringslivets rolle og hvordan gode partnerskap bygges.

Videre inviterer vi til diskusjon om hvilke nærings- og samfunnsmessige drivere som kan forklare næringslivets vilje til å betale sponsorbidrag, og hvilken betydning disse sponsorbidragene har på viktige samfunnsområder.
Foredragsholdere

Tage Pettersen

Storingsrepresentant og president i Ishockeyforbundet

Kjersti Tubaas

Generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund

Tonje Sagstuen

Administrerende direktør i Norsk Tipping
Samarbeidspartner