Medlemstreff 21. februar 2024

Medlemstreff 21. februar 2024
Onsdag 21. februar
16:30 - 19:30
Sted
Kantine Meløy videregående skole i Glomfjord
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 21.02.2024
Påmeldingsfristen er utløpt

Medlemstreff 21. februar 2024

Nå skjer det endelig igjen - årets første medlemstreff.

Dette kan du ikke gå glipp av, selv i en travel hverdag -
næringslivets flotte arena for faglig samsnakk, nettverksbygging og styrking av gode relasjoner - alt til gode for Meløys varierte og sterke næringsliv!

Styret i Meløy Næringsforum har gleden av å invitere til medlemstreff onsdag den 21. februar, kl. 16:30 i Meløy videregående skole sin kantine i Glomfjord.

Vi håper å treffe akkurat deg denne ettermiddagen -

V E L K O M M E NProgram for kvelden:

16.30: Ankomst, velkommen og matservering

17.00: Informasjon fra daglig leder i Meløy Næringsforum

17.10: Tema: Om:nord

Hele det nordnorske næringslivet har samlet seg for å møte det grønne skiftet. Det handler om konkurransekraften for oss alle og vårt felles ansvar for å nå bærekraftsmålene.
Om:nord er arenaen for grønn omstilling i nord. Sammen med våre samarbeidspartnere skal vi bidra til å rigge nordnorsk næringsliv for fremtiden. Gjennom kompetanseheving og tilgjengeliggjøring av relevant informasjon, tips og nyttige verktøy ønsker vi å styrke delingskulturen. 
Informasjon v/ Anne-Karin Måseide-Olsen, prosjektleder Om:nord

17.40: Pause, påfyll, småsnakk

17.55: Tema: Kulturhovedstadsåret 2024

Hvordan ønsker Meløy kommune å markere Kulturhovedstadsåret 2024?
Informasjon v/ Hanne Barvik, avdelingsleder kultur og folkehelse og Espen Maruhn, rådgiver næring

18.15: Pause, påfyll, småsnakk

18.25: Tema: Arctic Race of Norway (ARN) 2024 - 4.-7. august 2024

Det store sykkelrittet ARN er tilbake i Salten og allerede i november ble det klart at Meløy kommune får være vertskap for fjerde og siste etappe. Den 7. august blir det stor folkefest i Meløy. Hvilke muligheter gir dette for næringslivet?
Informasjon v/ ordfører Sigurd Stormo og kommunedirektør Arne Johansen

Tema: Arctic Race of Norway + NAV = fokus på utenforskap og inkludering

Sammen med mange interessenter har ARN som mål å være mye mer enn bare et løp. ARN og NAV har innledet et samarbeid som har som mål at flere får mulighet til å komme i jobb, og håper at samarbeidet kan bidra til at flere arbeidsgivere ser hva de kan bidra med gjennom samarbeidet med NAV.
Informasjon v/ Vivian Storøy, leder NAV Sør-Salten og Alexander Os, prosjektkoordinator NAV Troms og Finnmark 

19.25: Avslutning