Bli med å påvirke den nye nasjonale digitaliseringsstrategien

Bli med å påvirke den nye nasjonale digitaliseringsstrategien
Onsdag 22. november
14:30 - 17:00
Sted
Atriet, Rådhuskvartalet
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 17.11.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Bli med å påvirke den nye nasjonale digitaliseringsstrategien

22.november inviterer Digi Agder aktører i regionen til innspillsmøte om den nye digitaliseringsstrategien. Offentlig sektor, privat næringsliv, akademia og frivillige organisasjoner inviteres til å samarbeide om å forme regionens digitale fremtid ved å sende ett felles høringssvar på vegne av aktørene i #vårtagder og regionen.

Programmet for dagen begynner klokken 14.30 med lett servering og drikke, før vi ønskes velkommen av Rune Johansen og Tine Sundtoft.

Videre vil våre konferansierer Kai Steffen Østensen og Cathrine Stien leder oss gjennom et program med innlegg fra relevante aktører som blant andre Heidi Engestøl, organisasjonssjef i Vennesla kommune, og Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UIA.

Etter en god introduksjon til temaet for dagen, vil vi ha gruppediskusjoner hvor alle deltakere får legge frem innspill.

Vi runder av dagen med en panelsamtale om innspillene fra gruppene.
Formålet med innspillsmøtet er å samle synspunkter til digitaliseringsstrategien fra ulike brukergrupper i regionen vår. Regjeringen har startet arbeidet med denne strategien, som skal være klar i 2024. Strategien skal blant annet sette kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, legge bedre til rette for næringsretta digitalisering og ta opp viktige samfunnsspørsmål. Målet er en sterkere samordning og utvikling av en helhetlig politikk som gå på tvers av offentlig og privat sektor.

Vi ønsker å identifisere og adressere de primære utfordringene strategien må takle, samt å utforske hvilke spesifikke tiltak og reguleringer som er nødvendige fra myndighetenes side. Videre er det viktig for oss å forstå de store utviklingstrekkene og drivkreftene i feltet, inkludert de unike utfordringene som ulike organisasjoner og individer møter. Til sist, vi er interessert i å høre hvordan ulike aktører ønsker å bidra til arbeidet med utforming og implementering av denne strategien.

Det blir servert en liten matbit og drikke, vi trenger derfor din påmelding innen fredag 17. november.

Innspillsmøtet er et samarbeid mellom Digi Agder, Agder fylkeskommune, Digin, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og UiA.

Vi gleder oss til en innholdsrik dag med spennende diskusjoner, håper vi sees der!

Har du spørsmål? Ta kontakt med Marco Cattini på epost marco.cattini@kristiansand.kommune.no