Næringsfrokost April / Status Oslofjorden

Næringsfrokost April / Status Oslofjorden
Onsdag 10. april
07:45 - 10:30
Sted
Bastø Fosen (Bastø Electric) båten
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 10.04.2024
Påmeldingsfristen er utløpt

Næringsfrokost April / Status Oslofjorden

Oslofjorden - et viktig sentrum for både natur og næring. Med over 1,6 millioner mennesker som kaller denne kyststripen hjem, står vi overfor utfordringer med begrenset plass og økende kostnader for arealbruk. Likevel skjuler dette området en unik skatt: en av Norges mest mangfoldige og artsrike regioner.

Dette er ikke bare en historie om en fjord, men et levende økosystem som betyr enormt mye for både mennesker og dyreliv. Regjeringen har satt en klar visjon: Oslofjorden skal skinne som et eksempel på renhet, rikdom og tilgjengelighet for alle.

Næringslivet kan bidra med viktige løsninger for en frisk Oslofjord. En frisk Oslofjord vil ha stor betydning for de som livnærer seg av fjorden, om det er fiske, reiseliv, transport, bolig- og hytteutbyggere og annen virksomhet der fjorden i seg selv eller nærheten til den, er en viktig rammebetingelse for lokal verdiskaping.

Denne dagen skal vi få høre fra Sigrun Ringvold Børresen som miljøverner i Naturvernforbundet, i Miljødirektoratet, i Statens vegvesen og nå i sekretariatet for Oslofjordplanen. Henning Røed som er marinbiolog og prosjektkoordinator i Oslofjordens Friluftsråd samt i Nettverk for en levende Oslofjord.
Geir Endregard, adm. dir Inspiria science center I Sarpsborg som har vært primus motor sammen med de involverte fra Horten Kommune og Kongsberg Discovery for å få etablert Oslofjord besøkssenter med utstillingen på Bastø Fosen. Han er også ansvarlig for alt med formidling og undervisning i de store Frisk Oslofjord prosjektene.
 

Vi inviterer deg til en næringsfrokost dedikert til å utforske 'Status Oslofjorden'. Sammen skal vi utforske hvordan vi kan skape bærekraftige muligheter og samtidig bevare denne unike perlen. Fra å legge til rette for en bærekraftig miljøtilstand til å gjøre fjorden enda mer attraktiv for friluftsliv - det er på tide å avdekke potensialet som ligger i dette enestående området.


NB! Bastø Electric går fra kaja i Horten 07:45 og tilbake 10:30!
Det er derfor viktig at alle medlemmer kommer i god tid for å rekke båten. 
Du må være på båten 5 minutter FØR adgang og gående. IKKE kjør på med bilen. Velkommen til næringsfrokost!
Foredragsholder
Sigrun Ringvold Børresen

Sigrun Ringvold Børresen

Seniorrådgiver
Sigrun er biolog og har jobbet med miljø og forurensning siden 1994, både som miljøverner i Naturvernforbundet, i Miljødirektoratet, i Statens vegvesen og nå i sekretariatet for Oslofjordplanen.
Henning Røed

Henning Røed

Prosjektkoordinator for Oslofjordens Friluftsråd
Denne dagen skal vi få høre fra Henning Røed som er marinbiolog og prosjektkoordinator i Oslofjordens Friluftsråd samt i Nettverk for en levende Oslofjord.

Henning Røed er marinbiolog (Cand. real. fra Universitetet i Oslo) og har jobbet i over 30 år med hav, fisk, fiskeoppdrett, klima og miljø. Han har blant annet arbeidet hos Fiskerisjefen i Rogaland, i Miljøverndepartementet, i Statens forurensningstilsyn (SFT), WWF - Verdens naturfond og i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Han har tidligere skrevet bøkene Blekksprut — En kjærlighetshistorie, Fiskehistorier, Hvem skal eie havet? og fire sakprosabøker om dyrelivet i havet for barn i serien Havets mysterier, samt to leseløver om dyr for de aller minste.
Geir Endregard

Geir Endregard

adm. dir Inspiria Science Center
Geir Endregard, adm. dir. i Inspiria science center i Sarpsborg, som sammen med Horten kommune, Kongsberg Discovery og Bastø Fosen er eiere og drivere av Besøkssenter Oslofjorden på Karljohansvern som også har utstillinger på Bastø Electric og hos Inspiria i Sarpsborg.
Samarbeidspartner

Deltakere
Advokat Rino S. Jørgensen
Rino Jørgensen
Bjørn Gullaker
Allegro Kommunikasjon AS
Anita Marie Myklebust
A Til Å Profilering AS
Øyvind Bjørkeng
Electronic Coast
Linn Fagerberg
Ernst Solberg AS
Irene Solberg
Gen2 Energy AS
Terje Simonsen
Helge Gallefoss
David Gallefoss
Gjengangeren AS
Hannah Alvestad
Hocus Focus AS
Lene Cathrine Albertsen
Horten Hotelldrift AS
Horten Høyre
Horten Kommune
Karl Jørgen Tofte
Kirsti Jansson
Ifokus Kompetanse AS
Heidi Tveitdal Nilsen
Ifront Karriere AS
Jobbintro AS
Olga Stabell
Irene Hafell
Kicon AS
Kjøraas Bil AS
Peer Firing
Kystverket
Kathrine Idås
Nilsen Elektro AS
Billy Bjerkan
P2p Rent AS
Finn Hugo Zahl
Preus Pro Lab AS
Sidsel Kløw AS
SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE
Gunnar Flåten
SE-MONT AS
Børre Jul-Larsen
Torp Consulting AS
Jørgen Heltveit-Olsen
Fønix AS
Fredrik Sønstegaard-Løvbugten
Dykkerteknikk AS
Thor-Øyvind Ødegaard
Guard Automation AS
Vestfold Venstres fylkestingsgruppe
Dag N. Kristoffersen
KROHNE Norway
Kjetil Rabba
Vestfold Venstre
Kåre Pettersen
Andre deltakere
Rolf Arvid Andersen
Roy Dahl
Wigdis Tove Solberg
Scott Solberg
David Gallefoss