Isbanekjøring (Ntsf Rogaland)

Isbanekjøring (Ntsf Rogaland)
Onsdag 14. - 15. februar
19:00 - 16:00
Sted
Pers Hotell
Pris
Pris 2 500 kr

Isbanekjøring (Ntsf Rogaland)

Fylkesgruppa til Norges Trafikkskoleforbund Rogaland vil sammen med Trafikksikkerhetshallen i Rogaland invitere forbundets medlemmer i fylket til isbanekjøring på Golsfjellet 

Kursholder: Tore Johannessen

Tema:
- presis kjøreteknikk
- Teknologi i bil
- Førerstøttesystem og dems betydning 
- Regenerering som stabilisering
- Trail braking 

Pris: 2500,-  
(inkluderer ikke kost og losji)

PROGRAM
Onsdag 14.februar
9:00-20:00 «førermøte» Pers Hotell 

Torsdag 15.februar
09:00 Oppmøte ved bilene -Pers Hotell
09:45 Kjøring på anlegget med konkrete  oppgaver
12:15-13:15 Lunsj Gol Fjellstue
13:15-15:30 kjøring på anlegget med individuelle oppgaver 
15:30-16:00 Oppsummering 

Deltakerne må selv ordne/stå for kost og losji - sjekk ut: www.pers.no  for bestilling av rom

Kurset har en begrensing på 25 plasser etter «første mann til mølla prinsippet» og det er bindende påmelding. FULLT