Forum bygg, anlegg og eiendom / Bærekraft og næringseiendom

Forum bygg, anlegg og eiendom / Bærekraft og næringseiendom
Torsdag 18. januar
14:00 - 16:00
Sted
KMS Arkitekter AS / Nedre vei 8 HIP, Nedre vei 8, Bygg 24, 3183 Horten
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 18.01.2024
Påmeldingsfristen er utløpt

Forum bygg, anlegg og eiendom / Bærekraft og næringseiendom

I forumet bygg, anlegg og eiendom samles eiendomsutviklere, entreprenører, rådgivere og andre relevante aktører i Horten.

Innlegg fra Håkon Skatvedt i Optihus.  Som er ett rådgivingsfirma for bygningsfysikk og energi.

Samt Jørund Buen fra SpareBank 1 Sørøst-Norge. En av de største bankene i Norge med 17 kontorer rundt om i hele distriktet. 

Optihus skal snakke om: 
Energieffektivisering i næringsbygg, hvorfor er dette aktuelt ? 
  • Reduserte energikostnader vil gi økonomisk gevinst
  • Oversikt over aktuelle tiltak 
  • Enova har nå gode støtteordninger til kartlegging og investeringer
  • Energimerkeordningen  - kommende krav
Sparebank 1 skal snakke om: Bærekraft og næringseiendom: Risikoene og mulighetene fremover, og hvordan det kan påvirke finansiering fra banken
  • Redusert miljøpåvirkning / klimafotavtrykk kan være en konkurransefordel.
  • Grønne lån / gunstigere finansiering 
  • Økt eiendomsverdi / markedskrav.
Foredragsholder
Jørund Buen

Jørund Buen

Leder Bærekraft


Næringseiendom utgjør en betydelig del av utlånsporteføljen til banken. Følger derfor nøye med på regelverk og andre faktorer som påvirker risiko og muligheter på bærekraft i næringseiendom.

Sitter i arbeidsgruppen som har utviklet spørsmålene SpareBank 1 stiller kunder som skal ha næringslån innen bl a utleieeiendom og eiendomsprosjekter

Følger økonomisk utvikling og bærekrafttrender i næringseiendom tett, gjennom arbeidet med Konjunktur Sørøst, bankens konjunkturbarometer for Sørøst-Norge, samt SpareBank 1s nasjonale bærekraftbarometer
Håkon Skatvedt

Håkon Skatvedt

Rådgiver Bygningsfysikk og Energi
Håkon har 30 års erfaring som energirådgiver innen fornybar energi og energieffektivisering i bygg, samt bygningsfysikk, energiberegninger og energimerking av bygg. 
Samarbeidspartnere

Deltakere
Bromsveien 11 AS
Hans O Tangen
Ernst Solberg AS
Thomas Solberg
Its Pro AS
SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE
Olav Andreas Andresen
Torgkvartalet Holding AS
Nicolai Rasch
Kinnarps AS avd. Sandefjord
Maren Marie Werner
Mandag Igjen AS
Carolina Grønsleth
WE Holding AS
Bente Westrum
Bjørn Elgesem
Northern Lights Web AS
Kristian Aker Richardsen
Andre deltakere
Kaare Steel Groos