Bærekraftige anbudsprosesser

Bærekraftige anbudsprosesser
Torsdag 23. november
08:30 - 10:00
Sted
Odeon Oslo
Digitalt møte
Link til streaming
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 23.11.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Bærekraftige anbudsprosesser

Eventbyråene opplever dagens praksis med tid- og ressurskrevende pitcher og anbudsprosesser som krevende. De etterlyser godt planlagte anbud og innkjøpsprosesser, med tydelig definerte kriterier, som sikrer forutsigbarhet og transparente beslutninger, pluss at tids- og ressursbruk samt byråenes ekspertise respekteres.

Flere store, toneangivende oppdragsgivere bidrar ved å støtte opp om endringene byråene etterlyser, samtidig som de selv innfører tiltak som sikrer bærekraftige anbudsprosesser.

DNB, Yara International, Appetite for Production og Lyn&torden event bringer innsikt til temaet mens Sponsor- og Eventforeningen presenterer utkast til kjøreregler som kan bidra til bedre rammebetingelser og mer kostnadseffektive løsninger for valg av eventbyrå. Vi avslutter seansen med en panelsamtale.

En endring av dagens praksis er lønnsom for alle parter og vi håper du setter av tid til å bidra til at vi sammen kan skape enda bedre resultater.
Velkommen til frokostmøtet!

NB! Fra og med 1. januar 2023 har vi satt et no-show fee på kr. 250. Det betyr at vi fakturerer deg i etterkant om du ikke møter opp på arrangementet uten på forhånd å ha gitt oss beskjed.

Avmeldingsfrist på arrangementet er 22. november kl. 12:00

Ikke-medlemmer vil bli fakturert kr. 399 ved påmelding

Link til streaming: 
https://videoforweb.aventia.no/live/281
Foredragsholder

Aina Lemoen Lunde

Markedsdirektør DNB

Camilla Nyhuus Christensen

Sponsor- og eventansvarlig Yara International

Marcus Håkonsen

Daglig leder & Partner i Appetite for Production

Martin Vinje

Byråleder i Lyn&torden event (deltar i panelsamtalen)