Slik får du flere med på spennende eventyr: Universell utforming av digitale løsninger

Slik får du flere med på spennende eventyr: Universell utforming av digitale løsninger
Tirsdag 10. oktober
08:30 - 10:00
Sted
Webinar 10. oktober
Pris
Gratis
Påmeldingsfristen er utløpt

Slik får du flere med på spennende eventyr: Universell utforming av digitale løsninger

I dagens Norge opplever omtrent 23% av befolkningen en form for funksjonsnedsettelse, enten den er varig, midlertidig eller situasjonsavhengig. På det digitale frokostmøtet tirsdag 10. oktober lærer du om mangfoldet av funksjonsnedsettelser og hvordan digital tilgjengelig kan bidra til inkludering.

Stian Snoen er blind brukerekspert hos Inklud og en aktiv deltaker i kulturlivet. Han deler av sin erfaring, for å hjelpe oss å forstå hvordan vi kan forbedre den universelle utformingen av arrangementer. Fokuset vil være rettet mot digital tilgjengelighet, hvor Inklud har sin spisskompetanse.

Vi vil alle kunne oppleve funksjonsnedsettelser i løpet av livet, derfor er det avgjørende at arrangementene vi planlegger også tar hensyn til dette. Dette gjelder ikke bare for større arrangementer, men også for mindre sammenkomster, seminarer, og webinarer på arbeidsplassen. Etter frokostseminaret vil du sitte igjen med en dypere forståelse av ulike funksjonsnedsettelser og hvordan du kan sikre tilgjengelighet for alle i arrangementene du er involvert i.

Arrangementet gjennomføres på Teams og vil være tilgjengelig som opptak for de som ikke kan delta i sanntid.

Link til webinaret: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2U3YjYzNmYtMGRjZC00MDFhLTgxOTYtZTcxNjc0NmY1NjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a664e37-7652-44f2-b703-db8aebf789de%22%2c%22Oid%22%3a%226a5e622a-bfb7-4bdc-8732-718aec2ca46f%22%7d 

Hvis du ikke blir direktekoblet når du trykker på linken kan du kopiere url-koden og lime inn i nettleser. 
 
Foredragsholder

Stian Snoen

Inklud