TEMADAG: MERKING

Onsdag 13. mars
10:00 - 14:00
Sted
Kode og link sendes alle påmeldte
Pris
Medlemspris 2 850 kr
Ordinær pris 3 850 kr
Påmeldingsfristen er utløpt

TEMADAG: MERKING

Hensikten med merking av mat er å gi forbrukerne god informasjon om hva matvaren inneholder ved å lese på pakningen. Merkingen skal være korrekt, gi tilstrekkelig informasjon og ikke villede forbrukerne

10:00 - 10:15
Velkommen ved TEMA og introduksjon av Sli.do


10:15 – 10:45
Anne Marit Rødland og Ida Synnøve Grini, Fremtidsmat

«NORtritious - Ernæringskalkuatoren - en kalkulator og et verktøy til hjelp for alle som produserer mat i Norge?»

10:45 – 11:15
Truls Bakkejord Ræder, SINTEF 

BlockMatNet: «blockchain ift. sporbarhet og merking av mat»

11:15 – 11:45
Gro Ånestad, TINE 

«Status på regelverksendringer i EU på bakgrunn av Farm 2 Fork initiativet»

LUNSJ 11:45 – 12:30

12:30 – 13:00
Olga Soleng, Seniorrådgiver, Mattilsynet

Gjeldende regler, Mattilsynets arbeid med merking og syn på utvikling av merketrender fra deres ståsted.

13:00 – 13:30
Marie Vaale-Hallberg, Kvale Advokatfirma DA 

Hva er det matindustrien trenger advokathjelp til innenfor merking?
Typiske juridiske diskusjoner. Konsekvenser ved feilmerking?

13:30 – 14:00
Avslutning, diskusjon og flere spørsmål i plenum


NB: Denne TEMADAGEN har vi "premiere" på å bruke Sl.ido for første gang. Dette er en plattform hvor dere som er deltagere kan stille spørsmål direkte til foredragsholderne. Sl.ido er en mer aktiv arena hvor du kan engasjere deg med eller uten navn. For å kunne delta denne dagen må du være påmeldt,du vil få tilsendt info om pålogging fra TEMA dagen før. Gå gjerne inn på SLIDO.com for å gjøre deg litt kjent.