Dialogmøte om fremtidsbyen Levanger - si din mening om gatebruksplanen

Dialogmøte om fremtidsbyen Levanger - si din mening om gatebruksplanen
Torsdag 28. september
08:00 - 09:30
Sted
Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 28.09.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Dialogmøte om fremtidsbyen Levanger - si din mening om gatebruksplanen

Sammen med Levanger kommune arrangerer Innherred Næringsforening et dialogmøte med næringslivet om Gatebruksplanen. Vi vil gjøre din stemme hørt ved å samle innspill til en høringsuttalelse.
  • Bør Kirkegata bli gågate hele sommeren og hvordan vil trafikken flyte da?
  • Kan dagens parkeringsplasser på torget og i gatene gi rom for bedre byliv hvis det bygges parkeringskjeller under biblioteket og nedre torg?
  • Hvilke muligheter for byutvikling får vi med en ny ringveg?
  • Hvordan får vi handel og servering til å blomstre i en mer folkevennlig by, allikevel med plass for bilen?
  • Hvor bør holdeplassene for kollektivtrafikk plasseres?
Vi har med oss byplanlegger Antonios Markakis som legger frem hovedpunktene i gatebruksplanen som nå er ute til høring.

Du kan også stille spørsmål og diskutere forslagene som legges frem. Sammen finner vi de beste løsningene.

Alle som driver næring i/nært Levanger sentrum og som bruker gatene og/eller som er avhengige av god kundetilgang bør finne dette interessant.