Påfyll for utvikling av ditt lederskap - Bli trygg i rollen | Intensivkurs

Påfyll for utvikling av ditt lederskap - Bli trygg i rollen | Intensivkurs
Onsdag 18. oktober
14:00 - 18:00
Sted
Sætre Innbyggertorg
Pris
Pris 2 400 kr
Inkluderer begge kursdagene
Påmelding
Påmeldingsfrist: 10.10.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Påfyll for utvikling av ditt lederskap - Bli trygg i rollen | Intensivkurs

God samhandling er avgjørende for å oppnå gode resultater i et arbeidsliv der stadig mer skjer i team, grupper og prosjekter.  God selvinnsikt og evne til å bruke denne til å forstå hvordan andre kan oppfatte deg, styrker og trygger deg i lederrollen. Med utgangspunkt i deg selv kan du ved hjelp av enkle metoder spille andre gode, bli tydeligere og også bli bedre til å håndtere uenighet og misforståelser.
Kurset passer for deg som jobber sammen med andre, leder andre eller ønsker å utvikle deg selv. 


Kursinnhold: 
I dette kurset blir du kjent med Kjernekvadranten, en modell som kan benyttes på person- og organisasjonsnivå. Du utarbeider din egen Kjernekvadrant, og bruke denne til å forstå egne og andres reaksjoner, finne dine kvaliteter og sette mål for egen utvikling som leder.


Kurset gjennomføres over to dager og er delt inn i 4 deler: 

Dag 1 - 18.10 kl 14.-18
  • Innføring i Kjernekvadranten, filosof og modell 
  • Dine kjernekvaliteter og kjernekvadrant(er), selvinnsikt og eget arbeid 

Dag 2 - 25.10 kl 14 - 18
  • Bruk av kvadranten i møte med andre, selvledelse og samhandling 
  • Veien videre, trening og utvikling    
          
Måloppnåelse: 
Økt selvinnsikt og bevisstgjøring om egne kvaliteter og reaksjonsmønster, kunnskap om hvordan du kan inspirere andre gjennom å forstå deg selv og hvordan du kan benytte egen kjernekvadrant som leder.  Du får innspill på hvordan du kan bruke modellen til videre utforsking og trening på ferdigheter som er viktige for deg.  


Arbeidsmetode: 
Vi i Fønix har bred erfaring og er praktiske i vår tilnærming. Vi er opptatt av at du som deltaker skal kunne ta i bruk ny kunnskap fra du går ut av døra hos oss. I kurset kombinerer vi derfor faglige innspill med refleksjon, oppgaver og trening.  
                                                                                  

Kurset går over 2 dager à 4 timer:
Tid:      18. oktober og 25. oktober       
Kl.         14.00 – 18.00              
    
Sted:    Innbyggertorget i Sætre                            

Påmeldingsfrist:         10. oktober 


Bente Aksnes
Logo
Bente Aksnes er en erfaren prosess- og prosjektleder, coach og fasilitator. Hun er utdannet coach og veileder fra Høyskolen i Oslo og Akershus, og sertifisert Core Quadrant Trainer. Gjennom mer enn 20 år som coach, prosess- og prosjektleder har Bente jobbet med grupper, team og personer i små og store virksomheter, medarbeider og ledere. Tilbakemeldingen fra våre kunder er hun er engasjert og løsningsorienter, evner å skape motivasjon for endring, og støtter og utfordrer på vei mot målet.