HR Forum - En arena for deling av informasjon og muligheter innen HR i bedriftene

HR Forum - En arena for deling av informasjon og muligheter innen HR i bedriftene
28
September
14:00 - 16:00
Sted
KNF, Kirketorget 4
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 26. September 2023

HR Forum - En arena for deling av informasjon og muligheter innen HR i bedriftene

Hvordan kan vi bli enda bedre på å få tak i, men også beholde de flinke folkene  vi trenger fremover?

Vi inviterer  alle dere som arbeider med HR-oppgaver i våre medlemsbedrifter til en samling med nyttig informasjon, statusoppdateringer og mulighet for å snakke sammen om relevante temaer og problemstillinger. 
 
  1. Presentasjon av nytt  "bo-konsept"  - Evergreen coliving 
  2. Presentasjon og dialog om nytt nettverk for  partnere til ansatte, - i samarbeid med Osloregionen
  3. Rekruttering. Hva kan vi gjøre sammen og hvilke arenaer skal vi være synlige på ? Er Konsberg Agenda en arena vi bør benytte bedre ?
  4. Hvordan går det med økt togfrekvens, nye flyvninger fra Notodden, flere busser i byen osv?
  5. Kongsberg er 400 år om få måneder. Hvordan kan næringslivet bruke arrangementene og feiringen til beste for sine ansatte? Prosjekteder Laura Sletbakk forteller om planene for feiringen.