Farlig gods konferansen 2024

Farlig gods konferansen 2024
Mandag 27. - 28. mai
11:30 - 14:00
Sted
Quality Hotel Tønsberg - Ollebukta 3, 3126 Tønsberg
Pris
Medlemspris 4 760 kr
Ordinær pris 5 990 kr
mva. vil tilkomme ved fakturering
Påmelding
Påmeldingsfrist: 23.05.2024
Påmeldingsfristen er utløpt

Farlig gods konferansen 2024

Velkommen til Farlig Gods Konferansen 2024 som arrangeres av Norsk Forening for Farlig Gods (NOFAG).

Vi har fra året 2023 lagt Farlig Gods Konferansen til Tønsberg og ønsker dere velkommen til konferansen som går på Quality på brygga!

Det er utarbeidet et godt program med faglig dybde og dagsaktuelle temaer som kan ses nedenfor.

I 2023 ble det besluttet at både NOFAG og konferansene skal sette større fokus på alle tre fagområdene, vei- sjø og luft, for første gang hadde vi Luftfartstilsynet på plass, noe som ble meget godt tatt i mot. I år legger vi også til noe som er etterspurt, det er nemlig jernbane.

Møt forbindelser og kollegaer for faglig oppdatering, utveksling av erfaringer, nettverksbygging og sosialt samvær tilknyttet bransjen. 

I mai så er vårsola kommet høyt på himmelen på Tønsberg brygge! Derfor legger vi opp til å nyte utelivet på bryggen i Norges eldste by etter konferansemiddagen.MULIGHET FOR Å HA STANDS/ UTSTILLING
Ta kontakt på epost eller ring 33 30 99 40 for booking av stand eller utstilling, det er også mulighet til å velge dette i påmeldingsskjema.

* Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i programmet. 
 
Farlig gods konferansen 2024, program:

-----Mandag 27. mai-----

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 15:00

Myndighetenes time

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
 • ADR
 • Nyheter
 • Aktualiteter 
 • Bryn ulykken
 • Hendelser

Innlegg ved Arne Lærdal
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap


Sjøfartsdirektoratet
 • Om IMDG regelverket
 • Nyheter
 • Aktuelt

Innlegg ved Karolina Lundgren
Sjøfartsdirektoratet

PAUSE

Luftfartstilsynet
 • Opplæring
 • Hvordan tilpasse opplæringen
 • Utfordringer

Innlegg ved Torstein O. Opedal & Roger Bogen
Luftfartstilsynet

Jernbane
 • Farlig gods på jernbane
 • Utfordringer
 • Aktuelt 
 • Nyheter

Innlegg ved Henning Håland
CargoNet

Avslutter med spørsmål og debatt til alle etatene
15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 15:55

Lastecontainere

 • Nordisk Aviation, hvem er vi?
 • Utvikling
 • Sikkerhet
 • Lastecontainere for luft, sjø og landtransport

Innlegg ved Atle Lohne
Nordisk Aviation 
15:55 - 16:10

Pause

16:10 - 17:10

Ulykker og hendelser

 • Ulykke med transport av farlig gods
 • Hendelser med transport av farlig gods

Innlegg ved Frode Lundberg og Trond Olsen
Narvik VGS & Viking Narvik
 
17:10 - 17:15

Pause

17:15 - 17:35

ÅRSMØTE NOFAG

 • Årsmøteprogram iht. innkalling
 • Valg m.m.

 
19:30 - 23:59

Konferansemiddag

Det blir lagt opp til en bedre treretters middag.

-----Tirsdag 28. mai-----

09:00 - 09:40

Vegtilsynet

 
 • Dagens organisering i vegsektoren
 • Vegtilsynet, hvem er vi?
 • Tilsynserfaring
 • Sikkerhetstilrådingsoppgaven vår
 • Utvalgte rapporter fra Statsens havarikommisjon og oppfølging i etterkant.
 • Ulykkestatestikk fra vegsektoren (2024)

Innlegg ved Olav Rogne
Vegtilsynet
09:40 - 10:00

Pause med utsjekk

10:00 - 10:40

Utfordringer med grensekryssende transport av farlig gods

 • En transportørs utgangspunkt, basert på informasjon fra avsender og ADR.
 • Andre lands særordninger, hva må transportøren ellers tenke på?

Innlegg ved Ove Erik Vika, SR Group & Geir Dugan, DGM 
10:40 - 10:50

Pause

10:50 - 11:30

Pedagogikk

 • Opplæring ADR
 • Pedagogikk
 • Opplegg og metoder

Innlegg ved Terje Høitomt
Volmax Kompetanse
11:30 - 11:40

Pause

11:40 - 12:10

Håndtering og transport av farlig avfall som er farlig gods

Med fokus på rolleavklaring og kompetansekrav
 
 • Aktørenes roller: Avsender, sjåfør og sikkerhetsrådgiver m.v.
 • Kompetansekrav iht. §12 og ADR/RID bestemmelsene for i ivareta risiko, viktigheten av samarbeidsmøter mellom aktørene i kjeden m.v.
 • Plikt til å avvise gods?
 • Eksempler på konsekvenser ved uhell
 • Film  

Innlegg ved Rose Marie Andersen og Kari Bang
NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere
12:10 - 12:20

Pause

12:20 - 13:00

HMS og beredskap

 • Systematisk HMS arbeid
 • Verneombudsrollen
 • Risikovurdering

Innlegg ved Anette Hovland
Avonova
13:00 - 14:00

Avslutningslunsj

Foredragsholder
Henning Håland

Henning Håland

Terminalsjef og Sikkerhetsrådgiver farlig gods - CargoNet
Torstein Olavson Opedal

Torstein Olavson Opedal

Flyoperativ inspektør helikopter - Luftfartstilsynet
Roger Bogen

Roger Bogen

Flyoperativ Inspektør - Luftfartstilsynet
Terje Høitomt

Terje Høitomt

Rådgiver - Volmax Kompetanse
Rose Marie Andersen

Rose Marie Andersen

NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere
Kari Bang

Kari Bang

NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere
Karolina Lundgren

Karolina Lundgren

Senioringeniør - Lasteskip og flyttbare innretninger | Sjøfartsdirektoratet
Arne Lærdal

Arne Lærdal

Sjefingeniør, Eksplosiver og transport av farlig gods | DSB
Frode Lundberg

Frode Lundberg

Lærer - Narvik VGS
Har omfattende erfaring innenfor næringslivet som vogntog-, maskin- og kranfører før han gikk over til lærerrollen ved Narvik videregående skole. Parallelt opprettholder han sin kompetanse ved å utføre bilbergingstjenester for Viking ved behov.
Trond Olsen

Trond Olsen

Bilberger - Viking Narvik
Anette Hovland

Anette Hovland

HMS-rådgiver - Avonova
Samarbeidspartnere