Lokal plan- og byggesaksdag

Lokal plan- og byggesaksdag
Onsdag 25. oktober
08:30 - 15:00
Sted
Scandic MeyergÄrden, Helgeland
Pris
Pris 790 kr
E-post med navn og fakturaadresse til byggesak@rana.kommune.no innen 1. oktober.

Lokal plan- og byggesaksdag

Fjorårets plan- og byggesaksdag ble en stor suksess med mange påmeldte fra både kommune og næringsliv. I år har Rana kommune invitert inn Ranaregionen Næringsforening som medarrangør, og vi gleder oss til å invitere til en dag med kompetansepåfyll, inspirasjon og gode samtaler.

Pris: 790,- per deltaker

Påmelding: E-post med navn og fakturaadresse til byggesak@rana.kommune.no. Frist for påmelding er 16. oktober.
 
Tema for årets lokale plan- og byggesaksdag er "Samspill mellom kommune og næringsliv"

Foreløpig program

8:30 Velkommen til registrering og enkel frokost

9:00 Åpning ved Rana kommune og Ranaregionen Næringsforening

9:15-9:45 Raskest mulig behandling av DIN søknad: et felles ønske og mål

9:45-10:10 Eldre bygg som mangler ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

10:10-10:30: Pause

10:30-11:15 Veiledere for fargerik og bærekraftig byutvikling: hvordan kan ditt prosjekt bidra?

11:15-12:30: Samspill mellom næringsliv og kommune
  • «City Impact District-modellen», Ole Martin Lund, sentrumskoordinator Stavanger kommune. Hva er CID-modellen og hvilke effekter har den hatt for sentrumsutviklingen i Stavanger?
  • «Erfaringer fra Halden», Ingeborg Laukvik, leder i Halden næringsforum. Hvordan har næringsforumet tilrettelagt for tidlig og aktiv medvirkning med kommunen i arbeidet med mer smidige byggesøknader, sentrumsplan, gatebruksplan og områdeplan for en ny bydel?
Ole Martin Lund og Ingeborg Laukvik deltar digitalt

12.30-13:30: Lunsj med mulighet for mingling og dialog
  • Utstilling: mulighetsstudier for sentrumsutvikling

13:30-14:00: Panelsamtale: Hvordan skal vi lykkes enda bedre med samspill mellom kommune og næringsliv?

Panelister: Stig Frammarsvik / Rana kommune, Hans Myrnes / kommunestyrerepresentant (H) og leder utvalg for miljø- plan og ressurs, Trond Harry Hansen / MBA og Tuva Cathrine Daae / Norconsult.

14:00-14:30: Transformasjon og gjenbruk av byrom og bygninger – se hva som er mulig!

14:30-15:00: Avrunding og oppsummering av dagen

15:00 Avslutning
 
Samarbeidspartner