Sikker kjøring i tunneler

Sikker kjøring i tunneler
Tirsdag 31. oktober
09:00 - 16:00
Sted
Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) og Tunnelsenteret på Ganddal

Sikker kjøring i tunneler

Kurs i tunnelsikkerhet for kjørelærere
«Sikker kjøring i tunneler» handler om å forstå kjøring i tunneler under normale forhold, og hvordan håndtere en eventuell tunnelbrann. Det finnes omtrent 1200 veitunneler i Norge.

Branner og ulykker i tunneler er noen av de vanskeligste hendelser som norske trafikanter vil kunne oppleve. Etter kurset vil du ha økt kunnskap om forhold som gjelder tunnelsikkerhet, og være bedre rustet til å håndtere en tunnelbrann. 

Læringsutbytte:
Deltakeren får kunnskap om:
• Tunnelenes infrastruktur
• Forhold som kan føre til en uønsket hendelse i tunnel
• Selvredningsprinsippet og nødetatenes rolle Deltakeren vil forstå:
• Begrensninger og muligheter knyttet til selvredningsprinsippet med utgangspunkt i tunnelenes infrastruktur.
• Hvordan tolke situasjonen, forstå faresignaler og handle i tråd med situasjonen.
• Nødetatenes rolle, samt deres muligheter og begrensninger knyttet til innsats.

Pris: 5995,- pr deltaker, forutsetter 15 deltakere pr kurs.
Påmelding: Kopier denne linken for påmelding: https://viacluster.my.site.com/s/event?vCampaignID=701IV00000I8VVn 

Kurset er utviklet av: Gabriela Bjørnsen, PhD-stipendiat og rådgiver tunnelsikkerhet RBR og Hilde Svendsen, prosjektleder og forretningsutvikler Tunnelsenteret VIA
 
Program
09:00 - 09:15

Velkommen

09:05 - 10:00

Tunnelenes infrastruktur

Type tunnel, lengde, stigningsgrad, sikkerhetsutrustning og nødutganger
10:15 - 11:00

Forhold som kan medføre brann i tunnel

Varmgang i bremser, kjøreadferd, trafikk- bilde og farlig gods
11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 12:00

Sikker adferd ved hendelse i tunnel og nødetatenes rolle

Selvredningsprinsippet, tolke situasjonen, forstå faresignaler, agere i tråd med situasjonen Veitrafikksentralen, brann, helse og politi
12:00 - 12:45

Lunsj

12:45 - 13:00

Transport til Tunnelsenteret

13:00 - 15:00

Praktiske øvelser i Tunnelsenteret:

Befaring
Innføring i Tunnelsenterets infrastruktur
Spilløvelse
Trafikkulykke med røykutvikling og evakuering i toløpstunnel
Debriefing og refleksjon i plenum
15:00 - 16:00

Evaluering av pilotkurset, plenum og skjema