Sosial Profil Asker – kurs og sertifisering – Asker sentrum

Sosial Profil Asker – kurs og sertifisering – Asker sentrum
Mandag 09. oktober
08:30 - 12:00
Sted
RE Gründerhus, Torvveien 19, 1383 Asker, Norge
Pris
Pris 500 kr
Påmelding
Påmeldingsfrist: 10.10.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Sosial Profil Asker – kurs og sertifisering – Asker sentrum

Asker Næringsforening inviterer til kurs og lokal sertifisering i sosial bærekraft med fokus på inkludering og mangfold. Kurset gjennomføres med tre samlinger, hver av 3 timer. 

Kurset skal tilrettelegge for inkludering og mangfold hos næringslivet i Asker kommune gjennom et kurs og en sertifiseringsprosess for å fremme bedriftens sosiale profil i et bærekraftperspektiv.

Kurset fremmer bærekraftig næringsutvikling og verdiskapning. Bærekraft handler ikke bare om klima og miljø, men er også knyttet til økonomi og sosiale forhold. Dette prosjektet fremmer den sosiale dimensjonen gjennom inkludering og mangfold i næringslivet.

Inkludering og mangfold kan bidra til å skape en sterkere og mer effektiv bedrift. Ved å inkludere mennesker med forskjellig bakgrunn og erfaring kan bedriften få tilgang til nye perspektiver og ideer som kan føre til innovasjon og forbedring. Dette gjelder for både store og små bedrifter.

Å være en inkluderende bedrift kan forbedre bedriftens omdømme og tiltrekke seg nye kunder og talenter. Mange forbrukere og jobbsøkere verdsetter bedrifter som tar sosialt ansvar og fremmer inkludering og mangfold. Inkludering kan øke trivsel og produktivitet blant ansatte.

Bedrifter som er inkluderende, kan også ha fordeler når det gjelder rekruttering og talentutvikling. Sosial inkludering kan derfor være en verdifull investering for bedrifter som ønsker å være ansvarlige og bærekraftige på lang sikt, samtidig som de forbedrer sin egen produktivitet og lønnsomhet.

Sosial Profil Asker er et samhandlingsprosjekt mellom Asker Næringsforening, Asker kommune, Arba, Asker Produkt, Fontenehuset, Jobbhuset, NaKuHel og NAV.
 
Program
Logo
Første kursdag – 9. oktober kl 09:00 – 12:00
Sted: RE Grunderhus, Torvveien 19, 1383 Asker

Presentasjon av bedriftene som deltar på kurset – nettverking.
Teoretisk grunnlag for inkludering og mangfold både lokalt og nasjonalt.

Kurset gir innsikt de ulike gruppene:
  • Arbeid og inkludering av ungdom uten arbeid
  • Arbeid og inkludering av personer med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse
  • Arbeid og inkludering av innvandrere

En interessant kursdag som gir et godt teoretisk grunnlag for inkludering av ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrere.

Andre kursdag – 23. oktober, kl 09:00 – 12:00
Sted: SEIL, Lensmannslia 4, Asker

Presentasjon av tiltaksbedriftene og hvilke tilbud/tiltak de enkelte bedriftene representerer. Sosial Profil Asker er et samhandlingsprosjekt mellom Asker Næringsforening, Arba, Asker Produkt, Fontenehuset, Jobbhuset, NaKuHel og NAV

En spennende kursdag som gir innsikt i hvilke tilbud som er tilgjengelig når bedriften ønsker å ta samfunnsansvar og forsterke sin bærekraftige posisjon.

Tredje kursdag – 6. november, kl 09:00 -12:00
Sted: SEIL, Lensmannslia 4, Asker

Presentasjon av bedrifter som har erfaring fra tidligere integrering.
Gjennomgang og registrering i den nye nettverksportalen for Sosial Profil Asker.
Utdeling av kurs og sertifiseringsbevis.

Denne kursdagen avslutter programmet med historier fra arbeidsgiver og ansatte. Hvordan tilrettelegge for god inkludering og godt arbeidsmiljø. Registrering i Sosial profil Asker portalen og utdeling av sertifiseringsbevis.

Det vil bli servert enkel frokost på kursdagene.