Inkluderingsworkshop med NAV

Inkluderingsworkshop med NAV
Tirsdag 10. oktober
08:30 - 11:30
Sted
Herredshuset, Gotaasalleen 6, 2050 Jessheim
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 29. september 2023

Inkluderingsworkshop med NAV

Du er invitert til en frokost-workshop om arbeidsinkludering.
Målet med workshopen er å få kunnskap om hva næringslivet trenger og ønsker fra NAV, for å inkludere personer som står, eller står i fare for å falle, utenfor arbeidslivet.
Vi vil:
·      høre om dine erfaringer; både de gode og de dårlige.
·      vite hva du tenker om inkludering, og hvordan du har fått denne kompetansen.
·      spørre deg om du ønsker mer kompetanse om inkludering, og i så fall på hvilken måte dette bør gjennomføres.

Bakgrunnen for denne workshopen er at det er stort behov for arbeidskraft i hele Norge. Samtidig er det nærmere 660.000 personer mellom 20 og 67 år som står helt utenfor arbeidsmarkedet, og ca. 105.000 av disse er personer under 30 år. På Romerike er det nærmere 35.000 personer mellom 20 og 67 år som står helt utenfor arbeidsmarkedet. For å opprettholde velferdsgodene må flest mulig være i jobb. Det er viktig både for samfunnet, virksomhetene og frem for alt hver enkelt av oss. Vi må jobbe sammen for å få flere inkludert i arbeidslivet.

NAV på Romerike inviterer til en workshop hvor du får møte personer fra næringslivet, helsetjenesten, Fylkeskommunen og ulike fagområder i NAV. Vi håper du har mulighet til å bidra med din kompetanse og erfaring i dette samarbeidet.

Det vil bli servert frokost.

Håper vi sees der!